Hoppa till innehåll

World Economic Forum- nya globala förutsättningar

Med den nya amerikanska administrationen kommer utrymmet för Europa att spela en större internationell roll att öka. Det är bra för Europa men också viktigt för att kunna hävda europeiska värden. Men det kommer inte av sig själv. Det finns många andra som vill spela en ledande internationell roll, och som kommer att göra det so oder so. Ryssland vill göra det och än mer Kina som är på väg att bli världens största ekonomi. När man följer vad som sägs just nu i Davos är det uppenbart att världen präglas av nya internationella förutsättningar som kommer att påverka agendan för det internationella samfundets agerande. Och det ställer i hög grad nya krav på Europa. Det räcker inte att vi vill. Vi måste också kunna.

För att kunna spela en internationell roll som svarar mot den europeiska ekonomiska styrkan och egna intressen måste Europa och därmed EU också ha förmågan att kunna agera i världen. Annars blir det amerikanska nyväckta behovet av partners obesvarat, utom vad gäller viljan. Som en internationell aktör måste EU kunna agera i de stora och viktiga frågorna som gäller energi- och säkerhetspolitik även när det blåser, det gäller inte minst gentemot Ryssland. Vi måste kunna agera i Afrika för att hävda demokratiska intressen när framförallt Kina lanserar en investeringspolitik präglad av att förtrycket förlåtes så länge investeringarna får leda till ökade tillgångar på råvaror, livsmedel och energi.

Det är en utveckling som vare sig gynnar demokrati eller de afrikanska ländernas egen tillväxtkraft. Detta kräver en ekonomisk styrka genom att nu göra de avgörande åtgärderna för att få fart på kreditmarknaderna, omfattande reformer som ökar konkurrenskraften. Och det kommer också kräva en militär förmåga om Europa vill vara med och diskutera fredsprocesser – i Mellersta Östern, Afghanistan liksom nu på Balkan – och frågan om kampen mot terrorismen.

Om vi bara kan tycka vad vi tycker andra ska göra, men inte göra det vi tycker ska göras kommer andra göra vad de tycker, vare sig de tycker som vi eller ej. Och då kommer till slut en hel del göras som USA tycker det ska göras, men mer att göras som Ryssland och Kina tycker det ska göras, eller inte göras, därmed mindre som vi tycker ska göras. Det kommer att forma den internationella politikens förutsättningar och den agenda som ska råda för världssamfundet. Behovet av Europa som en stark partner innebär att vi måste se till att vara en stark partner.