Monthly Archives: June 2012

När tiden måste användas

Stöd till länders banker blir inte mindre stöd till länderna för att de går direkt till bankerna. Det faktum att EU: stödfonder ska kunna köpa italienska och spanska obligationer gör det billigare för dessa två länder att finansiera sina underskott … Continue reading

Posted in Blogg | 2 Comments

Welcomes the decision to open accession negotiations with Montenegro – Press release

“The European Union has proved that the enlargement process is still on the agenda and this will encourage other countries of the South East Europe in their pro-reform agenda efforts”, said Gunnar Hökmark MEP, Vice-President of the EPP Group responsible … Continue reading

Posted in English, Pressmeddelande, Startsida | Tagged , , , | Leave a comment

Vi bör successivt avveckla subventioner till EU:s fiskeindustri

Gunnar Hökmark har lagt förslag till ändringar av EU:s nya gemensamma fiskeripolitik i parlamentets fiskeriutskott. Ändringarna syftar till att fiske ska kunna bedrivas utan subventioner och på långsiktigt hållbara bestånd, både inom EU och i tredje land. Detta genom följande specifika förslag: – … Continue reading

Posted in Allmänt, Startsida | Tagged , , | Leave a comment

Vi kan helt enkelt inte besluta oss ur krisen- artikel i Borås Tidning

Publicerad i BT 29 juni. Det känns som om alla frågor ska diskuteras och beslutas på Europeiska rådets möte som slutförs i dag under fredagen. Och det är ett av de många problem som Europa har, att så mycket vikt … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida, Tillvaxt | Tagged , , , | Leave a comment

Det är inte i Bryssel lösningen finns

På Europeiska rådets möte knyts förhoppningar om att krisen ska kunna lösas genom några beslut om bankunion och nya former för lån som ger lägre räntor för dem som har lånat för mycket och högre för dem som sparat och … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Dags för Stefan Löfven att lämna besked – artikel i Aftonbladet

Publicerad den 28 juni. Grekland har i dagarna fått en ny regering och i dag och i morgon sammanträder europeiska stats- och regeringschefer återigen i syfte att få EU på fötter. I finans- och skuldkrisens spår är läget fortsatt oroligt. … Continue reading

Posted in Artikel, Startsida | Tagged , , , , | Leave a comment

I Åbo

Kväll i Åbo efter EPP-konferens om grannskapspolitik och krispolitiken efter en morgon som började i Bryssel, med en gårdag som bland annat handlade om telekom och frågorna om välfärdens förnyelse i Europa. Har tidigare i dag lämnat in mina samtliga … Continue reading

Posted in Blogg | Leave a comment

Världsledande forskning avgörande för EU:s konkurrenskraft – pressmeddelande

“Forskningsexcellens ska vara det tyngst vägande kriteriet i EU:s nya forskningsprogram. Genom att uppmuntra världsledande grund – och spjutspetsforskning kan vi skapa globalt ledande kunskapscentrum i Europa” Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att … Continue reading

Posted in Pressmeddelande, Startsida | Leave a comment