När tiden måste användas

Stöd till länders banker blir inte mindre stöd till länderna för att de går direkt till bankerna. Det faktum att EU: stödfonder ska kunna köpa italienska och spanska obligationer gör det billigare för dessa två länder att finansiera sina underskott men stärker inte europeisk ekonomi. Toppmötet uppnådde en stabilisering men Läs mer…

I Åbo

Kväll i Åbo efter EPP-konferens om grannskapspolitik och krispolitiken efter en morgon som började i Bryssel, med en gårdag som bland annat handlade om telekom och frågorna om välfärdens förnyelse i Europa. Har tidigare i dag lämnat in mina samtliga lagförslag kring den europeiska forskningspolitiken. Min främsta strävan är att Läs mer…

Världsledande forskning avgörande för EU:s konkurrenskraft – pressmeddelande

”Forskningsexcellens ska vara det tyngst vägande kriteriet i EU:s nya forskningsprogram. Genom att uppmuntra världsledande grund – och spjutspetsforskning kan vi skapa globalt ledande kunskapscentrum i Europa” Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att han presenterat sina ändringsförslag förslaget om ett nytt Europeiskt forskningsprogram Läs mer…