Hoppa till innehåll

Vi bör successivt avveckla subventioner till EU:s fiskeindustri

  • av

Gunnar Hökmark har lagt förslag till ändringar av EU:s nya gemensamma fiskeripolitik i parlamentets fiskeriutskott. Ändringarna syftar till att fiske ska kunna bedrivas utan subventioner och på långsiktigt hållbara bestånd, både inom EU och i tredje land.

Detta genom följande specifika förslag:

– fisk bör ha möjlighet att reproducera sig minst en gång före fångst

– senast 1 januari 2014 ska ett utkastförbud i Östersjön vara infört, dvs. det ska vara förbjudet att kasta tillbaka fångad fisk i havet

– minska hemlighetsmakeriet kring fiskeflottan genom att informationen i registret över unionens fiskeflotta ska göras tillgänglig inte bara för alla medlemsstater utan också för allmänheten

– att medlemsstaternas överträdelser av reglerna ska publiceras offentligt för att kunna granskas och följas upp

– att skattepengar inte ska användas för att ta fiskefartyg ur bruk

– att subventioner till fiskeindustrin avvecklas successivt för att sedan upphöra 2020

– att EU-registrerade fartyg ska betala den totala kostnaden för tillgång till fiskeriresurser i tredjeländers vatten

Den gemensamma fiskeripolitiken ses över var tionde år. Parlamentet och ministerrådet kommer att rösta om den nya lagstiftningen i höst.