”Vi tar ansvar i Europa, Sverige & Norrtälje” – artikel i Norrtelje Tidning

hokmark-01-fotograf-peter-knutson-266x4202Världen genomlider nu den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Krisen är global och den kan inte lösas av något enskilt land utan endast genom ett gemensamt agerande. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är ansvarsfulla så att de inte bidrar till att skapa farliga spänningar mellan stater och folk, erfarenheterna från 1930-talet förskräcker. Det är också viktigt att vi politiker ser till helheten och inser att varken Europa, Sverige eller Norrtälje är isolerade enheter.

(mer…)

”Jobben och klimatet de viktigaste frågorna” – artikel i Göteborgs-Posten

defaultlogoMer forskning, mer innovation och nya jobb är en förutsättning för EU:s klimatpolitik, skriver Gunnar Hökmark, förstanamn på Moderaternas lista till EU-valet.
De viktigaste frågorna för Sverige och EU är jobben och klimatet. Skapar vi inte fler och nya jobb har vi inte de resurser som krävs för att satsa på forskning och investeringar i nya och gröna teknologier. Och hanterar vi inte den ekonomiska krisen kommer vi att förlora förmågan att värna vårt eget välstånd och till ett politiskt ledarskap i frågor som rör klimatpolitik och i värnet av mänskliga fri- och rättigheter.

(mer…)

Vilken utrikespolitik blir den rödgröna?

rodgron_411881bEva Britt Svensson vill ta hem den svenska truppen som inom ramen för ett EU uppdrag skyddar FN´s matleveranser till Afrikas horn. Det innebär svält och förtvivlan som en konsekvens av hennes EU-motstånd. Det är inte första gången kommunistiska principer har fått leda till att underordnade mål som människors liv har fått offras. I den delen är det en gammal tradition av förakt för enskilda människors liv. Men det är förvånande att en extrem uppfattning får passera som en intressant salongsdiskussion. Ser vi oss runt i världen är det snarare fler operationer för att skydda liv som behövs. I Kongo mördas och massakreras kvinnor för att de är just kvinnor och mammor. Där vill den svenska vänstern inte att EU ska finnas framför dem som nu blir massakrerade och mördade. I Afghanistan vill talibaner driva flickor bort från skolorna, där vill vänstern inte att svensk eller europeisk trupp ska finnas.

(mer…)

”EU behöver ett gemensamt asylsystem” – artikel med Tobias Billström i Kvällsposten

300px-mapeuropa1Världen är på många sätt en mycket bättre plats i dag än den var för 20 år sedan. Berlinmuren har fallit, Sovjet kollapsat och fler människor än någonsin tidigare lever i demokratier och åtnjuter mänskliga fri- och rättigheter. Tyvärr finns det ännu många områden där det omvända gäller. Diktatur och förtryck begränsar friheten och människor tvingas fly för att klara livet. Det finns mycket som behöver göras för dessa människor – både på plats och i Europa.

(mer…)

Till Västerås för debatt med Ulvskog

imgp3612På väg till Västerås och debatt med Marita Ulvskog. Skall inte uteslutas att hon kommer att fortsätta med sin skrämselpropaganda om att utländska löntagare kommer och tar svenska jobb för en bråkdel av svenska löner. Det är som all skrämselpropaganda inte sant, det förvånar mig att kritiskt granskande media inte försöker följa upp detta gentemot verkligheten. (mer…)

Norrköping & Linköping

På väg till Norrköping och Linköping för en dag kring de frågor som avgör vår förmåga att se nya jobb växa fram i Sverige och i Europa. Lite lustigt är det när media konstaterar att såväl moderater som socialdemokrater vill se fler jobb växa fram under en tid då arbetslösheten växer.  Det torde inte kräva stor politisk analys för att se att det inte är målen som politikens konflikter gäller utan vägen dit.

(mer…)

Om Gävlekampanj, företagsamhet & unken miljönationalism

imgp3598Dagen I Gävle blev ett trevligt uttryck för att det nu finns en glöd i den moderata kampanjen. Många medlemmar och aktiva mötte upp till lunchmöte, frågorna kring vad valet gäller var konkreta och aktiviteterna ute på stan omfattande, inte minst tack vare MUF.Besöket på ett återvinningsföretag, Dewatech, underströk för mig också hur många olika frågor hänger samman och kan uppnås genom öppenhet och förnyelse. Den kunskap om återvinning som finns i Gävleföretaget skulle kunna spridas lätt genom en småföretagarreform i EU och den inre marknaden som gör det lättare för små företag att etablera sig och växa i andra länder. I Tallinn, Riga och Vilnius vore det en fördel för miljön om svenskt småföretagande och entreprenörskap kunde ta plats och leda utvecklingen framåt. Bra för miljön, bra för jobben och bra för den ekonomiska utvecklingen.

(mer…)