Hoppa till innehåll

”EU behöver ett gemensamt asylsystem” – artikel med Tobias Billström i Kvällsposten

300px-mapeuropa1Världen är på många sätt en mycket bättre plats i dag än den var för 20 år sedan. Berlinmuren har fallit, Sovjet kollapsat och fler människor än någonsin tidigare lever i demokratier och åtnjuter mänskliga fri- och rättigheter. Tyvärr finns det ännu många områden där det omvända gäller. Diktatur och förtryck begränsar friheten och människor tvingas fly för att klara livet. Det finns mycket som behöver göras för dessa människor – både på plats och i Europa.

Arbetet med att främja demokrati och bekämpa fattigdom är centralt för att motverka grunderna till ofrivillig migration. EU har redan en central betydelse när det gäller att verka för fred, frihet och fattigdomsbekämpning.

När det gäller att bistå dem som tvingats lämna sina länder på grund av förtryck och förföljelse är Sverige i många delar ett föredöme. Vi har ett av världens mest generösa asylsystem och dessutom troligtvis den mest liberala arbetsmarknadsorienterade arbetskraftsinvandringen.

En bra början, men Sverige kan inte stå som ensam garant för frihet och öppenhet.
EU behöver ett gemensamt asylsystem. I dag spelar det större roll i vilken medlemsstat en asylsökande lämnar in sin ansökan än vilka skyddsskäl personen faktiskt har. Det är givetvis inte acceptabelt. När EU äntligen har fått en gemensam yttre gräns och fri rörlighet inom unionen är det självfallet också så att vi behöver samordna oss kring villkoren för att röra sig över den gränsen.

Vi kommer inte att få Europas övriga 26 medlemsstater med på alla de svenska idealen när det gäller asyl- och migrationspolitik, men det är helt nödvändigt att vi får till stånd en ökad harmonisering och samsyn.

Ska det gå att göra verklighet av detta kan politiken inte vara en tävlan i att vara bäst, utan i stället handla om att genomdriva en politik präglad av liberala ideal. Utgångspunkten är idéer och ideal om frihet, tolerans, respekt och mångfald.
Ett gemensamt asylsystem ger större förutsebarhet, rättssäkerhet och bättre möjlighet att ge fler skydd. Det kan också räta upp den slagsida där vissa medlemsstater tagit ett väldigt stort ansvar, när andra knappt gjort något alls. EU:s asylsystem bör vara byggt på rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och innebära en generös asylpolitik.
Det avgående Europaparlamentet har nyss haft en första röstningsomgång för ett asylpaket som innebär en bra grund för ett framtida gemensamt asylsystem. Nu är det viktigt att även kommande parlament ställer sig positivt till förslagen, så att de kan slutförhandlas under höstens svenska ordförandeskap och bli verklighet. I dessa tider av finansiella oroligheter och tendenser till protektionism och slutenhet är det angeläget att vi som tror på öppenhet och medmänsklighet tydligt står upp för våra ideal.

Gunnar Hökmark, Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet (M)

Tobias Billström, migrationsminister (M)