Hoppa till innehåll

”Vi tar ansvar i Europa, Sverige & Norrtälje” – artikel i Norrtelje Tidning

hokmark-01-fotograf-peter-knutson-266x4202Världen genomlider nu den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Krisen är global och den kan inte lösas av något enskilt land utan endast genom ett gemensamt agerande. Det är viktigt att åtgärderna som vidtas är ansvarsfulla så att de inte bidrar till att skapa farliga spänningar mellan stater och folk, erfarenheterna från 1930-talet förskräcker. Det är också viktigt att vi politiker ser till helheten och inser att varken Europa, Sverige eller Norrtälje är isolerade enheter.

Det är därför viktigt att det finns ett aktivt informations- och erfarenhetsutbyte mellan svenska Europa-, riks- och kommunalpolitiker. Under den innevarande mandatperioden har vi tre haft ett sådant samarbete. Vi är i våra respektive uppdrag, ledamot av Europaparlamentets ekonomiska utskott, ledamot av riksdagens finansutskott och ordförande för kommunstyrelsen i Norrtälje kommun, djupt engagerade i att hantera den ekonomiska krisen. Under den kommande mandatperioden ser vi fram emot att kunna utveckla vårt samarbete ytterligare till gagn för både Europa, Sverige och Norrtälje.

Många har inför valet till Europaparlamentet uttalat sig om att det är viktigare att man röstar än på vem eller vad man röstar. Vi tycker att det resonemanget är för förenklat. Det är viktigt med ett högt valdeltagande både för att slå vakt om såväl demokratins som de valda svenska representanternas legitimitet. Men det är samtidigt minst lika viktigt att Sverige skickar bra representanter till Bryssel. Att använda sin rösträtt till att visa sitt missnöje över något annat tillstånd kan få allvarliga konsekvenser. Lika illa är det när partierna likt Socialdemokraterna väljer att ställa upp med kandidater som uppenbarligen vill att Europeiska samarbetet ska misslyckas. I dessa allvarliga tider är det viktigt att Sverige representeras i Bryssel av ledamöter som är beredda att ta ansvar såväl för Europa som för Sverige.

Valet till Europaparlamentet kommer även att ha en indirekt påverkan på svensk inrikespolitik. Med ett gott valresultat så kommer alliansregeringen att ha bättre möjligheter till att leda det Europeiska samarbetet under Sveriges ordförandeskap som inleds 1 juli. Vi är villiga att ta ansvar i Europaparlamentet, riksdagen och Norrtälje kommun men det kräver att även du som är väljare tar ditt ansvar. I riksdagsvalet 2006 var Moderaterna det parti som fick flest röster i Norrtälje kommun närmare bestämt 10 613, två år tidigare vid valet till Europaparlamentet fick vi bara 2 763 röster. Vi hoppas att du tar ditt ansvar och röstar på Moderaterna redan idag och senast 7 juni.

Gunnar Hökmark, M
Ledamot av Europaparlamentet

Göran Pettersson, M
Ledamot av Sveriges Riksdag

Kjell Jansson, M
Kommunstyrelseordförande