Hoppa till innehåll

Norrköping & Linköping

På väg till Norrköping och Linköping för en dag kring de frågor som avgör vår förmåga att se nya jobb växa fram i Sverige och i Europa. Lite lustigt är det när media konstaterar att såväl moderater som socialdemokrater vill se fler jobb växa fram under en tid då arbetslösheten växer.  Det torde inte kräva stor politisk analys för att se att det inte är målen som politikens konflikter gäller utan vägen dit.

I går presenterade socialdemokraterna innovationen att EU ska ha en ungdomskommissionär som driver frågan om jobb och bostäder till unga. Helt plötsligt vill de göra arbetsmarknadspolitik till en fråga som liksom den gemensamma jordbrukspolitiken just gemensam, och samma med bostadspolitiken för unga.

Men det är inte fler kommissionärer och mer byråkrati vi behöver utan fler jobb genom att det blir billigare att anställa, bättre utbildning, en öppen arbetsmarknad över gränserna samt mer av forskning och företagande som ger fler jobb. Det är en politisk maktlöshet som präglar socialdemokratin när man vill lösa svåra samhällsproblem genom funktionärer istället för genom politik.

Deras förslag för att bekämpa ungdomsarbetslösheten bygger på två felsyner. EU är inte överordnad medlemsstaterna, med rätt att tala om för dem hur de ska göra i sina nationella angelägenheter. Men EU har knappast den främsta kompetensen att lösa frågor om ungdomsarbetslöshet och boende. Det gör medlemsstaterna själva. Det är intressant att notera att de mest EU-kritiska som nu vill göra EU till ett verktyg för den nationella politiken samtidigt som de inte vågar röra de krav som gäller Europas gemensamma ansvar i världen.

När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken hör man inte mycket av socialdemokraterna, lika lite när det handlar om utvidgningen, EU´s ansvar för att driva frihandeln eller europeisk förmåga att genom militär närvaro bidra till stabilitet och säkerhet för människor som annars blir offer för massakrer och etnisk rensning.

Hör precis miljöpartiets Carl Schlyter fortsätta argumentera emot EU och vårt medlemskap. Samtidigt kritiserar han oss moderater för att inte driva europeisk miljöpolitik tillräckligt långt. Det är i sak fel eftersom det är vi som sett till att få på plats klimatpaketet. Men med Schlyters politik fanns ingen europeisk miljöpolitik alls.