Sysselsättningsökningen äts upp av sjukfrånvaron – artikel i AB

Sysselsättningen har inte blivit högre Den sysselsättningsökning som nu förutspås är till stor del en bubbla. Kraftigt ökad sjukfrånvaro innebär att den verkliga sysselsättningen utvecklas betydligt svagare än vad arbetsmarknadsstatistiken visar. Dessutom drivs statistiken av det faktum att arbetsgivare måste anställa fler personer för att kunna möta den ökade frånvaron. Läs mer…