Hoppa till innehåll

Regeringen måste ta sitt ansvar för kronan

Regeringen måste ta sitt ansvar för kronan
Riksbankschefens besked att riksbanken kan komma att anse interventioner i valutamarknaden som motiverade är ett uttryck för de problem som den svenska kronans kursutveckling utgör för svensk ekonomi. Det är bra att riksbanken tar kronkursens utveckling på allvar och ser det hot som en sjunkande krona innebär för inflation.

Det rimliga vore att även regeringen tog frågan om kronkursen på allvar. Det faktum att finansministern i dagens riksdagsdebatt om den ekonomiska politiken överhuvudtaget inte nämnde kronkursens utveckling, än mindre såg den som ett problem, är ett ekonomiskt politiskt problem i sig. Det är nu nödvändigt att regeringen även regeringen inser sitt ansvar för att föra en politik som stärker den svenska kronan.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till riksbankschefens anförande i dag.