Tag Archives: Egypten

Omvärlden måste ge demokratiska krafter sitt stöd

Det är svårt att förstå den nuvarande egyptiska övergångsregimen. Genom att slå ner på demonstrationerna på Tahrirtorget vänder de både stora delar av det egyptiska folket och omvärlden mot sig. Och på nytt tvingas regimen backa samtidigt som den fortsätter … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , | Leave a comment

Klockan tickar för dem alla

Demonstrationerna i arabvärlden fortsätter, med många döda och skadade. Nu möter upprorsvågen regimer som har förberett sig och som sett utgången i Tunisien och Egypten och som dessutom är mindre beroende av omvärldens gillande. De kommer inte tveka använda brutalt … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 4 Comments

Det är en diktatur som har fallit – inte demokratin som fötts

Det finns i kommentarerna kring Mubaraks avgång och flykt från landet en aningslöshet som riskerar att motverka de förhoppningar som de präglas av. Det är sen motsvarande aningslöshet som tidigare har präglat synen på arabvärldens diktaturer, som om de egentligen … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , , , , | 7 Comments

När armén tar över övergången

När den egyptiska armén nu förklarat att Mubarak har sökt lämnat Kairo för Sharm – el Sheik är det ett uttryck för att armén nu tar ansvar för en stabil övergång från den gamla regimen. Den förklaring som man redovisar … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 5 Comments

När vår egen omvärld förändras påverkas även vi

En dag i Stockholm kring försäkringslagstiftning medan snöstormen lamslår landet. Men långt bortom våra gränser ser vi nu ett händelseförlopp som kan på ett eller annat sätt kommer att prägla vår del av världen under lång tid framöver. Europas grannskap … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , , , | 1 Comment

Mubarak försvårar för stabil övergång

Mubaraks tal ökar risken för våld och för en övergång utan ordnade former. Det är svårt att förstå varför han höll detta tal eftersom det ökade trycket på ett besked. Nu försvåras för en övergång som bygger på konstitutionella förändringar … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 7 Comments

Mubaraks fall

Det är nu klart att det är slut med den egyptiska Mubarakregimen. Avgörande för vart Egypten nu kommer att gå är hur mycket stat det finns kvar i det egyptiska samhället utan det förtryck som den gamla regimen har utövat. … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | Leave a comment

Arabvärldens demokrati inte en ny fråga

Vänstern tycks tro att debatten om demokrati i arabvärlden är ny och uppfunnen som en följd av skeendena i Tunisien och Egypten. Det avslöjar snarare den egna förståelsen av andras politik.Kan inte låta bli att länka till en motion i Sveriges … Continue reading

Posted in Blogg | Tagged , | 1 Comment