Riskkapital, östra Europa och Telia

Återkommen från en vecka i Bryssel som kommit att handla om slutförhandingar om lagstiftning om alternativa investeringsfonder där Frankrike nu är det land som står emot parlamentets och ordförandelandets förslag till lösning, med ett förslag som innebär protektionism när det gäller riskkapital och investeringar.

(mer…)

Hökmark welcomes proposals for EU’s deficit problems

logoEppNewIn view of today’s proposals from the European Commission on how to address EU’s deficit problems, the co-chair of the EPP working group on Economic Policy Gunnar Hökmark MEP (Sweden) welcomed the proposals:

 “I welcome the European Commission’s proposal for tough new rules against Member States that fail to cut debt and deficits level. Unless concrete measures to bring down public deficits are enforced now, macro economic instability and public deficits will continue to threaten jobs and welfare systems across Europe.

(mer…)

Finansiella marknader och Vitryssland

En förmiddag med möte med Moderatkvinnorna på besök i Bryssel men dessförinnan och efter uppdatering kring förhandlingarna om alternativa investeringsfonder där jag tror att vi efter en hel del baxande nu verkar vara på väg att lösa frågan om öppenhet gentemot tredje land och likvärdiga villkor för företag som har dominerande riskkapital gentemot alla andra bolag. I det ursprungliga förslaget som kommissionen har lagt blandas riskkapital in med hedgefonder och andra fonder som kan ha systemrisker. Det blev inte mycket bättre i den delen i Ekonomiska utskottet men nu har förhandlingar i partigruppen och mellan råd och parlament öppnat upp för en kompromiss som är rimligt.

(mer…)

på väg till Bryssel

När detta skrivs på väg till Bryssel och en vecka som kommer präglas av energifrågor, penningpolitik, telekom och Euronest-diskussioner. Det är samtidigt en påminnelse om att en stor del av svensk politik sker inom ramen för gemensamma beslut i EU.

(mer…)

Ed istället för David leder till vänster

Med Ed Milliband och inte hands bror David blev det fackföreningarnas Labour som steg fram ur krisen efter Gordon Browns nederlag. Det innebär ett Labourparti som går till vänster snarare än att försöka utveckla förnyelsen. Allra mest omedelbart kommer denna vänsterlutning till uttryck i synenbudgetunderskottet. Med det nya nya Labour kommer budgetunderskottet ses som en stimulans snarare än en belastning.

(mer…)