Hoppa till innehåll

Finansiella marknader och Vitryssland

En förmiddag med möte med Moderatkvinnorna på besök i Bryssel men dessförinnan och efter uppdatering kring förhandlingarna om alternativa investeringsfonder där jag tror att vi efter en hel del baxande nu verkar vara på väg att lösa frågan om öppenhet gentemot tredje land och likvärdiga villkor för företag som har dominerande riskkapital gentemot alla andra bolag. I det ursprungliga förslaget som kommissionen har lagt blandas riskkapital in med hedgefonder och andra fonder som kan ha systemrisker. Det blev inte mycket bättre i den delen i Ekonomiska utskottet men nu har förhandlingar i partigruppen och mellan råd och parlament öppnat upp för en kompromiss som är rimligt.

På morgonen också strategidiskussion kring hur vi ska utveckla det parlamentariska samarbetet med de sex Euronestländerna, det vill säga Ukraina, Vitryssland, Azerbadjan, Armenien, Moldavien och Georgien. Den socialistiska gruppen vill gärna låtsas som att det vitryska parlamentet ska behandlas som vilket parlament som helst medan jag och andra med mig, inte minst de som i Central- och Östeuropa vet vad det är att leva under en diktatur, inte vill erkänna Vitryssland som likvärdigt med demokratiska länder. Vi har nu inriktningen att vi ska kalla till en parlamentarisk församling efter ytterligare ett möte med företrädare för de länder som har demokratiska parlament. Lite stegvis hoppas jag att vi ska kunna väva in dessa länders parlament i ett demokratiskt europeiskt samarbete.