Den globala krisen är vår utmaning

Aten AkropolisEn dag med regn och uppehållsväder. Arbete både ute och inne samt lite förberedelser inför både val och den politiska agenda som ska formas under hösten.

Under våren präglades både politisk och ekonomisk nyhetsrapportering om krisen för ett antal länders offentliga finanser. Bristande förtroende, förbrukad trovärdighet och en politik som låtsades som ingenting ledde till en kris för Grekland som i sin tur riskerade att sprida sig till land efter land med stora underskott.

(mer…)

Med de rödgröna i världen

Nordkorea hotar i dag med att använda kärnvapen om USA genomför sin övning med Sydkorea. Det är ett litet exempel på hur vansinnet i Nordkorea slår över i utrikespolitik. Det visar hur ohämmat Nordkorea är berett att agera. Torpederingen av ett sydkoreanskt örlogsfartyg för några månader sedan visar också att hotet om våld har sin relevans. Utan amerikanskt stöd och truppnärvaro skulle hotet mot Sydkorea utvecklas i ännu större omfattning.

(mer…)

Det är öppenheten som stärker försoningens krafter

Med Internationella domstolens utslag i fråga om Kosovos deklaration om självständighet läggs en ny grund för utvecklingen på Balkan. Genom att konstatera att Kosovo inte bröt mot internationell rätt när man utropade sin självständighet blir det nu upp till Serbien och andra parter i konflikten att förhålla sig till detta, liksom till det erkännande av Kosovo det i sig innebär. Framtiden på Balkan måste nu utformas utifrån att Kosovos självständighet är en utgångspunkt för integrationen länderna emellan liksom integrationen gentemot Europa i övrigt.

(mer…)

En artikel som är märklig

I Svenska Dagbladet i dag läser jag en av de mer märkliga inläggen från en generaldirektör, nämligen Arbetsförmedlingens, som hävdar att organisationen Svenskt Näringsliv vill ha hög ungdomsarbetslöshet eftersom det passar deras syften, att ungdomsarbetslösheten inte alls är så hög som statistiken anger och att det bara är för att Läs mer…