Ett verklighetstest när det gäller bankerna

En dag med lite regn som i grunden är välkommet även om det känns som ett bakslag från den senaste tidens sommar.

I går kväll redovisades det stresstest av europeiska banker som kommittén för europeiska bankmyndigheter genomfört. Resultatet kritiserar något utifrån att det är få banker som inte klarar testet, vilket sägs tyda på att det är genomfört med alltför lätt hand.

Men de makroekonomiska villkor som har ställts upp har gällt lika för alla. Och det viktiga resultatet är att det europeiska banksystemet som sådant visar sig klara en betydande försämring av ekonomins villkor. Det bör ge viss påverkan på debatten om skärpta kapitalkrav på banker. Testet visar nämligen att det inte finns något generellt problem med de europeiska bankernas kapitaltäckning.