En regering som hellre angriper oppositionen än problemen i verkligheten

Regeringen diskuterar sällan misslyckanden med arbetslöshet, migration, brottsbekämpning, det faktum att Sverige har högst antal dödsskjutningar och sprängningar relativt jämförbara länder, elbrist, fullkomlig röra vad gäller pandemihanteringen samt en ekonomi som långsiktigt krymper jämfört med andra länder. Däremot anklagar man andra för att vara grisar och tillhöra fascistiska stormtrupper. En Läs mer…

En sorglig socialdemokratisk kapitulation inför verkligheten

Krishanteringen när det gäller pandemin är misslyckad och präglad av passivitet. Krishanteringen av Transportstyrelsens brott mot rikets säkerhet präglades av förvirring och passivitet. Försvarspolitiken präglas av förhalningar och fortsatt osäkerhet. Energipolitiken motverkar klimatpolitiken och leder till elbrist. Industrier tvingas stänga ner och låta bli investeringar. Sverige tillhör de länder som Läs mer…

Vill man värna sociala plattformars frihet bör man respektera deras egna regler – och medverka till att de själva respekterar dem

För någon dag sedan reagerade jag mot dem som ansåg att demokratin och yttrandefriheten undergrävs för att Twitter inte tillät Trump att fortsatt fara ut med osanningar som är av den formen att de aktivt undergräver den amerikanska demokratin och som vi såg ledde till en stormning av kongressen. Till Läs mer…