Monthly Archives: September 2005

Bättre regler för de europeiska bankerna – Debatt i Europaparlamentet

Med EU:s nya regler för kapitaltäckning skapas en mer flexibel bedömning av kreditrisker för både företag och vanliga låntagare. Det kommer att leda till bättre förutsättningar för låga räntor. Det är ett exempel på europeisk lagstiftning som innebär att Europa … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment

Frihetens värden om vänsterns och junilistans överstatlighet

Kära läsare, Den 11 september är ett datum som har sitt allvar för oss svenskar och för många andra. Det är i dag två år sedan Anna Lindh blev mördad. En människa och en framstående politiker ibland oss rycktes sorgligt … Continue reading

Posted in Artikel, Tillvaxt | Leave a comment

Speedh on the Middle East in EP the 7th September 2005

Mr President, it is not the small Israeli democracy that is the major threat to peace in the Middle East, but the big dictatorships. We now see a development that offers hope, consisting of withdrawals from Gaza, together with small … Continue reading

Posted in Artikel, English | Leave a comment

Situationen i Mellersta Östern – Debatt i Europaparlamentet

Herr Talman EU måste sätta ett tryck på fredens fiender i Mellersta Östern. Irans stöd till terrorism och självmordsbombare är oacceptabelt och måste fördömas. EU får inte låta stödet för demokrati och frihet hindras av hänsyn till en brutal diktaturregim … Continue reading

Posted in Artikel | Leave a comment