Hoppa till innehåll

Situationen i Mellersta Östern – Debatt i Europaparlamentet

Herr Talman

EU måste sätta ett tryck på fredens fiender i Mellersta Östern. Irans stöd till terrorism och självmordsbombare är oacceptabelt och måste fördömas. EU får inte låta stödet för demokrati och frihet hindras av hänsyn till en brutal diktaturregim som har som politiskt mål att utplåna en av FN´s medlemsnationer. Europa behöver en Iran-politik som drar en tydlig gräns mellan demokrati och diktatur. Europeiska unionen kan bara vara en konstruktiv kraft för freden om man tydligt tar avstånd från dem som försöker destabilisera fredsprocessen.

Europa måste dra en klar gräns mot den anti-semitism som ligger till grund för det hat som möter arabvärlden. EU måste ge sitt stöd till demokratins krafter i Mellersta Östern även när det sker i konflikt med dagens diktaturregimer.

Det bör vara ett mål för EU att medverka till en fredlig omvandling till demokrati i Mellersta Östern. Genom att stärka demokratins krafter stärks också fredens förutsättningar. Den fredliga omvandling som Europa har genomgått de senaste 20 åren är ett exempel som bör göras till ett hopp för människorna i Mellersta Östern. De har samma rätt och samma behov av frihet och demokrati som vi. Det bör vara en ledstjärna för europeisk politik. Tack