Göm er inte bakom ÖB – artikel i SvD

Göm er inte bakom ÖB! Det finns många skäl att ställa stora förhoppningar på den nye Överbefälhavaren men det ursäktar inte att Håkan Juholt, Anders Svärd och Else-Marie Lindgren gömmer sig bakom honom i politiska vägvalsfrågor. Att försvaret inte kan prestera fler insatsförband beror på obeslutsamhet när det gäller försvarets Läs mer…