Hoppa till innehåll

Världen och Sverige behöver ett starkt EU – artikel i Norrköpings Tidningar

Vare sig säkerheten, ekonomin, klimatfrågan eller värnet av fria samhällen kan vi klara själva.

En internationell ekonomi där Kina träder fram som en av de största och snart den största ekonomin. En säkerhetspolitisk utveckling där en lång rad konflikter riskerar att dra in globala aktörer mot varandra. En global ekonomi som riskerar att lämna Europa bakom sig, om vi inte får fart på tillväxt och utveckling.

Ryssland som bedriver ett konventionellt krig i Ukraina, har redan gått in med personal i Belarus och förklarat sig beredd till ett militärt ingripande. Omfattande rysk militär krigföring i Libyen, Syrien och på Armeniens sida i konflikten om Nagorno-Karabach, samtliga konfliktzoner där rysk trupp kan hamna i väpnad konflikt med turkiska förband.

Turkiet som ställer sig på Azerbajdzjans sida i den väpnade konflikten med Armenien och som i Mellanöstern strävar efter att bygga upp ökat inflytande med sitt våldskapital. Parallellt med att man i östra medelhavet, i konflikten om naturgas och olja, manifesterar sin vilja att använda militärt våld mot Grekland liksom mot Cypern.

Kina som bedriver aggressiv inflytandepolitik förenad med sina ekonomiska investeringar i Europa och i Afrika, samtidigt som man utvecklar sin militära styrka för att utvidga territorium i Sydkinesiska sjön och för att visa att man kan ta kontroll över Taiwan.

Den geopolitiska utvecklingen innebär betydande hot för demokratier och för öppna samhällen världen över. Den fria världen är hotad av despoter som hotar andra länder och som undergräver frihet och demokrati. Det är en utveckling som riskerar att drabba global handel och den ekonomiska utveckling som gett hundratals miljoner fattiga hopp och mat på bordet.

Sverige är ett litet land i denna värld. Vare sig säkerheten, ekonomin, klimatfrågan eller värnet av fria samhällen kan vi klara själva. Hoten från Ryssland och Kina riktar sig även mot oss.

Det som är det utmärkande i denna nya tid är frånvaron av ett starkt USA som står i täten för den fria världen och global stabilitet. Enda undantaget är den fredsprocess man bidragit med när det gäller Israels fredsavtal med Förenade Arabemiraten och Bahrain. Det är viktiga steg men de bygger inte bara på den amerikanska administrationens ansträngningar, utan också på den opålitlighet som präglar Donald Trumps utrikespolitik. I skenet av ett allt starkare och aggressivare Iran som är det stora hotet för arabvärldens sunnimuslimska länder, är Israel en bättre partner när eller om USA lämnar scenen.

I denna världsbild ser vi behovet av ett starkt EU. Som kan lägga grunden för ekonomiska reformer, fri handel och ekonomisk tillväxt. Som kan vara en stark säkerhetspolitisk och utrikespolitisk aktör och som kan föra en politik där Europa med demokratin som bas kan vara ledande. Det spelar stor roll för världen och för möjligheten att åter knyta USA till att vara en aktiv del av den fria världen.

Det är dags att vi börjar föra en debatt om hur Europa ska utvecklas, hur svensk politik ska kunna ta sin form i det gemensamma Europa som är en förutsättning för vårt välstånd och vår säkerhet. EU är en del av svensk ekonomisk politik, säkerhetspolitik och utrikespolitik. Vill vi att EU ska uträtta mer måste vi ha en politik för det och se till att EU får den styrkan.