Hoppa till innehåll

Tystnad inför Kinas brott mot Hongkongs lagar stärker diktaturen

Med de nya nationella säkerhetslagarna stiftade i Peking är Hongkong inte längre en del av att land- två systemlösningen som 1997 enligt avtal mellan Storbritannien och Kina skulle gälla. Hongkong skulle en del av Kina men vara ett annat system, en rättsstat med frihet och fria val. Så skulle Hongkongbornas frihet från den brittiska tiden bevaras och så skulle Hongkongs styrka bli till en fördel för Kina.

Nu upphäver diktaturen i sin rädsla för demonstrationer ett rättssystem som gjort Hongkong till en ledande världsstad i en global ekonomi och ett centrum för den starka asiatiska ekonomiska utvecklingen. I sin rädsla för demonstranter bryter Kina mot internationellt bindande avtal och visar också att man med våld vill genomdriva diktaturens logik så långt den egna makten sträcker sig. 

Det är en attack mot den fria värld som Hongkong fram till idag varit en del av och den avslöjar något av hur det kommunistiska partiet ser på sin omvärld. Det är i strid med den fria världens vilja detta sker men det förändrar inte det kommunistiska partiets maktfullkomlighet och hänsynslöshet. Ett internationellt bindande avtal, registrerat hos Förenta Nationerna, bryts nu av diktaturen i dess kamp mot demokratins oberoende. Kina blir fattigare genom detta, med bara diktaturens system, och världen förlorar en världsstad som bidragit till både välstånd och en demonstration av frihetens överlägsenhet.

Det är bra att EU har uttryckt sin oro men de vore bra om Europeiska unionen liksom andra delar av den fria världen klargjorde att man inte accepterar att frihet ersätts med diktatur. Det är bra att Sverige deltagit i Europeiska unionens uttalande, något annat hade inte varit möjligt, men det är förunderligt att Sverige är så tyst som land. Det är först som den fria världens länder en efter en och tillsammans träder fram och vågar kritisera den kinesiska regimens övetramp som vi kan visa demokratins samlade styrka.