Hoppa till innehåll

Global frihetsrevoluition

Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk

Freedom HouseFreedom House´s karta över Mellersta Östern är belysande för den svenska vänsterns utrikespolitik. Ser man till frihetens tillstånd i Mellersta Östern är den svenska vänsterns politik omvänt proportionell till förekomsten av demokrati. Det vill säga ju mindre demokratiskt ett land är, ju mer dess regim förtrycker sina medborgare, desto mer förlåtande är vänstern. Och ju mer demokratiskt och fritt ett land är desto mer kritiskt är man.

Läs mer »Där friheten är som störst är vänstern som mest kritisk