Framtida kriser

En sund ekonomi bästa sättet att möta framtida kriser

I en ledare kommenterar Dagens Nyheter den amerikanska kongressens senaste beslut kring ny lagstiftning kring finansmarknaderna. Ett viktigt påpekande är värt att understryka, nämligen att vi aldrig kommer kunna undvika framtida kriser genom regler som tror sig hantera den förra krisen.

Den viktigaste åtgärden för att möta framtida kriser ligger inte i finansmarknadslagstiftning utan i makroekonomisk stabilitet, en sund tillväxt som gör att vi har förutsättningar att möta kriser och balans i offentliga finanser.

Läs mer »En sund ekonomi bästa sättet att möta framtida kriser