Hoppa till innehåll

En sund ekonomi bästa sättet att möta framtida kriser

I en ledare kommenterar Dagens Nyheter den amerikanska kongressens senaste beslut kring ny lagstiftning kring finansmarknaderna. Ett viktigt påpekande är värt att understryka, nämligen att vi aldrig kommer kunna undvika framtida kriser genom regler som tror sig hantera den förra krisen.

Den viktigaste åtgärden för att möta framtida kriser ligger inte i finansmarknadslagstiftning utan i makroekonomisk stabilitet, en sund tillväxt som gör att vi har förutsättningar att möta kriser och balans i offentliga finanser.

Om vi däremot tror oss lösa framtidens problem genom att reglera marknaderna så dynamik och investeringar motverkas hotar vi just den makroekonomiska stabiliteten, tillväxten och balansen i de offentliga finanserna. Greklands problem beror inte på bristande kapitaltäckningsregler utan bristande respekt för att man ska ha lika mycket inkomster som man har utgifter. De amerikanska problemen bottnar i att man under lång tid stimulerade utlåning som man finansierade genom lån från Kina.

Krisen har däremot visat på svagheter i vår lagstiftning när det gäller det gränsöverskridande regelsystemet, övervakningen och transparensen. Detta bör vi åtgärda, men just för att hantera dessa problem, inte genom att lägga krav på finansmarknaderna som om de kunde undvika framtida kriser.