Hoppa till innehåll

Socialdemokraterna sätter ideologin före eleverna

  • av

Det finns ett antal paradoxer i Socialdemokraternas kamp mot det fria skolvalet. De bygger alla på att S hellre värnar det offentligas makt än den enskildes, sätter den politiska styrningen före kvaliteten och prioriterar politisk prestige framför elevers framtid.

Den första handlar om att man på fullt allvar menar att de 15 procent av elever som går i fristående skolor skulle vara orsaken till krisen i den svenska skolan. Det är att medvetet blunda för det stora problemet med skolor som fördjupar segregation och utanförskap. Mer än 15 procent av Sveriges elever når inte gymnasiebehörighet. Runt om i landet tillåts skolor som presterar oacceptabelt dåligt att år efter år fortsätta en verksamhet som berövar eleverna deras framtidsmöjligheter.

Detta borde vara problemet, inte de skolor som i huvudsak fungerar bra och som frivilligt väljs av elever och föräldrar eftersom de lovar att ge ordning, kunskaper och en bättre start i livet. Det är dessa skolor som Socialdemokraterna vill lägga ner, för att dölja det egna stora misslyckandet att skapa skolor som premierar kunskap och ordning. Istället för att lägga ner dåliga skolor vill Socialdemokraterna lägga ner bra skolor, för att de är så bra att elever väljer dem.Så skriver du en debattartikel

Den andra paradoxen handlar om att man på samma gång försöker hävda att friskolor, på grund av sina privata ägare, håller en undermålig kvalitet. Samtidigt anser de att köerna är för stora och att platserna på dessa skolor ska lottas ut. I samma veva som man demoniserar friskolorna betraktar man en plats i dem som en lotterivinst. Att så pass många vill gå i friskolor borde istället leda en ansvarsfull regering till att bejaka mångfald och kvalitet, istället för att värna de skolor som elever och föräldrar väljer bort på grund av dålig ordning och bristande kunskapsfokus.

Den tredje paradoxen handlar om att Socialdemokraterna menar att friskolorna har en dålig kvalitet bara för att de går med vinst, samtidigt som de väljer att inte agera mot dem som genom oacceptabla resultat visar att de är dåliga. Friskolor går med vinst för att investeringarna kommer från andra än skattebetalarna, och gör det enbart om de är så pass bra att elever och föräldrar frivilligt väljer dem.

Det är genom att använda resurserna bättre och fokusera på kunskap som framgångsrika skolor attraherar fler elever. Vore man dålig skulle man förlora elever och gå med förlust. Tesen att verksamheter som går med vinst är oseriösa har en räckvidd som visar att S har gett upp inför Vänsterpartiets agenda.

Nu försöker Socialdemokraterna skyla över sitt politiska misslyckande att få ordning på Sveriges skolor. Istället för att ta itu med de skolor som misslyckas väljer de att angripa de skolor som närmare 400 000 elever frivilligt valt att gå i, därför att de vill ha just en bättre skola.

När en skola som investerat privata pengar, istället för att finansieras av skattebetalarna, förbjuds att gå med vinst kommer den inte kunna drivas. Det Socialdemokraterna vill är inte bara att eliminera valfriheten, utan också att genomföra den största nedrustningen av den svenska skolan någonsin.

Med ett vinstförbud riskerar över 300 000 elever som går i skolor som behöver gå med vinst att berövas sin skolplats. Kvar att välja blir de skolor som bara de med höga inkomster kan betala. Samtidigt kommer alltför många hänvisas till de skolor som år efter år har visat att de inte ger sina elever den start i livet de behöver. Det blir en sämre skola som förstärker segregationen som den socialdemokratiska utanförskapspolitiken fördjupat.