Hoppa till innehåll

Slutreplik i Sydsvenskan – Uppstramning av EU:s stabilitetspakt

  • av

Nyligen krävde jag på Aktuella frågor (10.2) en uppstramning av EU:s stabilitetspakt. Jag har lagt förslag i Europaparlamentet om att alla länder skall följa samma typ av budgetregler som vi har infört i Sverige, med balans under konjunkturcykeln och utgiftstak över flera år. Och som, vill jag tillägga, varit viktiga för att Sverige har klarat krisen så bra.

Stabilitetspakten bör innehålla automatiska mekanismer för de länder som inte håller underskotten i dåliga tider i balans genom överskott i goda tider. Helst skulle jag vilja se minskade EU-bidrag som konsekvens.

Jag skrev vidare att underskottskrisen i södra Europa bygger på såväl växande skuldbördor som för liten tillväxtkraft. I några fall har det handlat om aningslöshet och politisk oförmåga, i andra fall är det en följd av medveten politik för att genom ökade utgifter stimulera ekonomin och den vägen möta krisen.

Göran Färm och Olle Ludvigsson, båda S-ledamöter i Europaparlamentet skriver i en replik (14.2) att ”Hökmark förespråkar en destruktiv åtstramningsextremism.”

De har inget lärt när de kallar den budgetpolitik som gjort Sverige till Europas mest framgångsrika ekonomi ”destruktiv åtstramningsextremism.”

Socialisterna i Europaparlamentet, letar istället efter mer pengar i form av nya skatter och vill fortfarande ursäkta stora underskott och växande skuldbördor. Det är obegripligt med tanke på de konsekvenser vi sett av en sådan politik. Det verkar som om de lever i en annan världsdel.

GUNNAR HÖKMARK

Läs även artikeln på Sydsvenskans hemsida.