Hoppa till innehåll

Schoris solidaritet i Libyen

Har tidigare i dag skrivit om Pierre Schoris artikel i DN. Den är ett monument över en tid då svenska socialdemokrater for världen över och talade om solidaritet medan de samtidigt stödde eller ursäktade enpartiregimer och diktaturer. Det var en solidaritet med ledarna för den tredje världen men inte med den tredje världens folk.

I sin artikel återkommer Schori till att Nordafrikas och Mellersta Österns största problem är staten Israel, som om han inget sett av det som är arabvärldens verklighet för de förtryckta folken i dessa länder. Det är inte underligt eftersom de regimer som nu står och vacklar på grund av sitt eget förtryck var dem som socialdemokratin förklarade sin solidaritet med en gång i tiden.

Lite lätt beskriver han det som nu pågår i Tunisien, Egypten och Libyen, utan att nämna att i de två första länderna var maktpartierna med i Socialistinternationalen, för övrigt på samma sätt som i Ukraina, medan Kadaffi länge sågs som en social revolutionär värdig samma stöd som socialdemokratin gav andra liknande ledare. Schori har aldrig stått i täten för att värna de förtryckta i dessa länder, snarare pläderar han i dag för det som var socialdemokratins solidaritet då:

”I Afghanistan lever fortsatt människorna i krig och misär, och Palmes ord om den tidens utländska ockupation låter relevant också i dag: ”Ett folks befrielse måste vara deras eget verk.”

Det han menar med detta är att han vill ge fritt fram för talibanerna att återinföra det totalitära styret. Och vi vet att nu i eftermiddag har ett trettiotal stridsvagnar ur Kadafffis styrkor beskjutit ,och fortsätter säkerligen, ett bostadsområde staden Zawiyahs kärna, några mil utanför Tripolis. Vi ska inte utesluta att man även kommer att använda sig av kvarvarande lojala delar av flygvapnet.

Europa och det internationella samfundet borde därför besluta om en flygförbudszon, för att stoppa massaker. Det har stött på motstånd i det FN som Schori anser vara grunden för fred och säkerhet.

Och det finns även begränsade förutsättningar för att göra detta. Men för dem som utsätts för eldgivningen och massakern kan det vara bra att veta att för Schori och andra är solidaritet just att vi säger till dem att deras befrielse ska vara deras eget verk. Så länge deras diktatorer är dem övermäktiga får de finna sig i förtryck, förföljelse, massakrer och krig.

Bloggar: Johan Ingerö, Ekonomisten, Konservativa tankar, Hans Wallmark.