Hoppa till innehåll

Rysslands krig i Ukraina visar på behovet av en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU

Kriget i Ukraina är ett ständigt pågående krig i Europa, som syftar till att underminera ett lands demokratiska utveckling och som manifesterar ett förakt för Europas gränser. Det är ett uttryck för Putinregimens vilja att söndra, dela och underordna. Det är en process som står i direkt konflikt med demokratiska värden och med rättsstaters suveränitet. 

Nu pågår kriget dag efter dag, skördar offer dag efter dag. Det är avgörande viktigt att försvaret av Europas värden och europeisk säkerhet riktar sig mot detta brott mot grundläggande förutsättningar för fred och europeisk säkerhet. 

Det kräver en europeisk politik och det innebär att EU måste stå fast vid sina sanktioner, fortsatt reagera mot ryskt våld och ryska övergrepp. Varje tendens till att acceptera den ryska invasionen av Ukraina och annekteringen av Krim som ett faktum är ett stort steg framåt för Putin och ett bakslag för europeisk säkerhet. Invasionen av Ukraina är nämligen bara ett av många steg som Putin vill ta för att upprätthålla sitt välde och sin dominans. 

Förutsättningen för den putinska regimens överlevnad, och för Putins överlevnad är nämligen ett Europa där makt går före rätt. Ska Europa kunna hävda sig mot detta krävs en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Det kräver i sin tur att Sverige har en politik för hur denna ska utvecklas.