Panelsamtal om framtiden för Europas ekonomi

  • av

Gunnar Hökmark deltog i Euractiv’s panelsamtal med Europaparlamentariker Sven Giegold om framtiden för Europas ekonomi, där Gunnar bland annat underströk behovet av strukturreformer och främjandet av innovation och konkurrenskraft för att göra Europa till centrum för global utveckling.