Hoppa till innehåll

När staten bedriver lotteri om unga människors liv har den misslyckats ge alla en möjlighet

Förslaget om att lotta skolor bygger på ett förakt för elever och deras rätt att välja skola. När staten ägnar sig åt att lotta om människors framtid väljer den att ge upp inför det krav på kvalitet och kompetens som bör gälla för alla skolor. I praktiken innebär det förslag som utredningen om likvärdig skola som överlämnades på måndagen till regeringen att ingen likvärdig skola kommer finnas. Då hade man nämligen inte behövt bedriva lotteri om människors utbildning. Lotteriet innebär istället att man accepterar dåliga skolor och lottar ut dem. Utredningens förslag, som säkerligen kommer att älskas av alla socialister och dem som i Januariavatalets anda tror att den politiska uppgiften handlar om att ta ansvar för socialdemokraternas oförmåga att leda landet, innebär att man avskaffar det fria skolvalet. 

Det innebär i sin tur att de elever som vill ha en viss typ av skola med en viss typ av pedagogik inte ska få välja den liksom skolor som vill erbjuda kvalitet och kompetens längs olika pedagogiska idéer eller krav inte ska kunna få de elever som söker detta. 

Skälen till förslaget är ytterst bara två. 

Det ena är att den rödgröna regeringen bedrivit en inkompetent integrationspolitik och handlingsförlamad migrationspolitik som gett segregation och utanförskap, som nu också slår mot den svenska skolan. Det problemet vill regeringen inte lösa utan istället vill man befängt nog värna segregationens drivkraft genom att motverka fritt skolval och istället göra så att utanförskapets konsekvenser för den svenska skolan drabbar alla istället för att höja skolornas funktion i utanförskapens områden. Därmed lurar man både barn från utanförskapsområdena och andra barn på sin framtid. Man väljer lotten istället för rätten, kraven och rättvisan.  

Det andra hänger samman med det första men har en bredare betydelse. I Sverige har vi alltför många undermåliga offentliga skolor, liksom vi har många bra. Istället för att lägga ner de dåliga eller se till att de når upp till de krav som unga människors behov av utbildning ställer vill nu socialdemokrater med flera motverka att elever kan välja de skolor som de anser vara bra. De vill hindra unga människor att göra det mesta möjliga av sin utbildning på grund av att de misslyckats med att höja kvaliteten på alla skolor. Den offentliga skolans brister ska nu lottas ut till alla elever utan möjlighet att välja bort annat än om man har rika föräldrar. Det är skamligt och är ett förakt mot varje ung människa som vill göra det bästa av sitt liv. 

En regering som väljer att lotta människors skola har ett fundamentalt misslyckande bakom sig och ett moraliskt tillkortakommande framför sig.