Hoppa till innehåll

Fem förslag för att få framtidens klimatpolitik

  • av

Ett problem som präglar den svenska klimatdebatten är att symbolpolitik ofta prioriteras framför faktiska åtgärder. Allt tyder på att Sverige behöver en ny politik med hjälp av vilken vi kan möta klimatutmaningarna. Följande fem förslag är ett steg i rätt riktning.

1. Vi behöver säkerställa en global utveckling som gör att fossila bränslen stannar i marken. Det är bara möjligt genom en teknisk och ekonomisk utveckling som gör fossila bränslen olönsamma och omoderna jämfört med icke-fossila energislag. En sådan utveckling måste bygga på handel och att fattiga länder genom transporter och en öppen ekonomi kan exportera och importera så att deras välstånd och förmåga växer. 

2. Vi måste inse att de minskade utsläppen i Sverige har en marginell betydelse globalt. I stället bör vårt fokus ligga på hur vi kan marknadsföra och sprida den svenska smarta tekniken och därmed visa att man kan minska utsläpp överallt. En koldioxidfri stålproduktion i Sverige minskar Sveriges utsläpp, men en framgångsrik lansering av den kan påverka hela världens stålindustri. SSAB, Northvolt och H2 Green Steel bidrar därmed till att rädda klimatet. 

3. En global utveckling mot mindre fossila utsläpp förutsätter att hela världens ekonomier kan utvecklas. Om länder i Afrika, Asien och Latinamerika varken kan exportera sig till välstånd eller kan importera för att göra välståndet möjligt kommer de inte kunna utveckla sig bort från den fattigdom som är deras främsta hot. Detta gör dem mer exponerade för klimatförändringarnas konsekvenser samtidigt som de står kvar i det fossila beroendet som driver klimatförändringarna. 

4. Vi måste låta globaliseringens processer hjälpa oss. De stora innovationerna kommer att kräva storskalig utveckling för inte enbart reduceras till nyheter. Globaliseringen hjälper att sprida kunskap, förmåga och gemensamma standarder samt skapar förutsättningar för smart klimatteknik överallt.

5. Vi måste ha människan som utgångspunkt i klimatfrågan – för det är hon som driver  den vetenskapliga utvecklingen framåt. De som hävdar att auktoritära metoder och påtvingad fattigdom ska avvärja klimatkatastrofen föraktar människan. I stället är det demokrati, marknadsliberalism och global öppenhet som kommer att rädda oss. Både den snabba vaccinutvecklingen och de medicinska framstegen som gjorts under pandemin har visat oss värdet av en öppen värld som samarbetar. 

Klimatfrågan är för viktig för att lämnas därhän åt kortsiktigt tänkande makthavare och auktoritära fanatiker. I stället bör vi enas under demokratins förutsättningar och tillsammans utveckla den smarta klimatteknik som behövs för att säkerställa en ljusare morgondag.