Hoppa till innehåll

Expressen: Tulipanaroser stoppar inga kollapser

  • av

En finansiell transaktionsskatt hjälper vare sig mot skuldkrisen eller Europas försvagade konkurrenskraft. Tvärtom demonstrerar förslaget nu samma felaktiga fokus på reformer som har under lång tid har bidragit till att inte har fattat de beslut inom EU som skulle kunna leda till öppnare och mer konkurrenskraftiga marknader, fler innovativa företag i det som är världens största ekonomi och ett ledarskap vad gäller den moderna kunskapsekonomin.

De beslut som EU behöver fatta för att motverka skuldkrisen och utveckla konkurrenskraften behöver vi inga nya institutioner för. Stabilitetspakten finns redan och hade motverkat krisen om den hade efterlevts och hade gjort EU starkare i dag. Nu stärker vi den inom ramen för samma dagens institutioner som vi redan har. Den inre marknaden med tjänstesektorn och kunskapssektorn kan redan i dag öppnas för mer konkurrens och större öppenhet så att Europa drar nytta av att EU är världens största ekonomi.

De utmaningar som skuldkrisen ställer skapar en desperat vilja att hitta enkla lösningar istället för en politik som på EU-nivå och i medlemsstaterna går till botten med Europas grundläggande problem. Den återkommande diskussionen om ett europeiskt finansdepartement med långtgående mandat att styra över medlemsstaternas finanspolitik är ytterligare ett sådant exempel på tulipanaros.

Gunnar Hökmark
vice ordförande i Europa­parlamentets största partigrupp, EPP-gruppen

Läs gärna artikeln på Expressens hemsida.