Hoppa till innehåll

Experter: EU-samarbetet bättre än många tror – intervju i fPlus

  • av

När coronakrisen drar fram genom Europa lägger varje land mycket tid på att rädda situationen så gott det går lokalt.

Kritik mot att EU:s agerande i krisen har varit bristfällig lyfts emellanåt samtidigt har regelverk och samordningsinitiativ från unionen i en rad frågor kommit på plats på kort tid under de senaste veckorna. Vad är egentligen EU:s roll i en kris som denna? fPlus har pratat med experter och parlamentariker om den europeiska krishanteringen och hur dagens situation påverkar det framtida EU-samarbetet.

Gunnar Hökmark, tidigare EU-parlamentariker (M) menar att hjälpen som sker mellan EU:s medlemsländer är bättre än vad som kommer fram.

– Det är bättre än vad som ofta skrivs, Tyskland hjälper till exempel Italien med utrustning. Och Italien och Frankrike får mycket hjälp av Tyskland med sjukvårdsplatser.

Han anser att det är missvisande att påstå att EU har misslyckats med hanteringen av coronakrisen. Inte minst för att hälso- och sjukvård inte ingår i EU:s uppdrag.

– Medlemsländerna har inte överlåtit makt för EU att agera i dessa sammanhang, hälso- och sjukvård är en nationell fråga för varje enskilt land. EU-länderna, inklusive Sverige, har inte velat att hälso- och sjukvården ska vara en del av EU:s kompetens. Det ska heller inte fortsatt vara så men däremot anser jag att man borde bryta ut krishanteringen för att få ett samlat EU-grepp framöver på just krisområdet.

Gunnar Hökmark påpekar att när vi i Sverige talar om att EU ska hjälpa till i olika sammanhang så innebär det också att Sverige ska kunna hjälpa andra. Han nämner skogsbränderna 2018 som ett exempel på när Sverige fick hjälp från andra EU-länder för att den egna beredskapen inte räckte till.

Den pågående coronakrisen spår han kan påverka det framtida samarbetet i EU på olika sätt.

– Det finns en ökad risk för motsättningar och oro och samtidigt kommer också signaler om att ett ökat samarbete behövs. Fler och fler inser att vi inte kan klara detta på egen hand.

Också återhämtningen från den ekonomiska kris som nu utlösts kommer behöva hanteras gemensamt.

– Ekonomierna behöver stabilisera sig tillsammans, det hjälper inte om bara till exempel Sverige och Danmark stabiliserar sig. Regeringar måste säkra människors löneinkomster i någon nivå under den tid vi övergår till ny normalitet. ECB måste se till att euroländerna få full likviditet. Vi hänger allihop samman och måste därför agera gemensamt.

– I ett större perspektiv så är risken att Europa tappar ekonomisk styrka och att vi därför får helt nya geopolitiska förhållanden, inte minst om Kina är starkare ekonomiskt.