Hoppa till innehåll

Estland 30 år i frihet!

Gratulationer till Estland! Det är ett land som har all anledning att vara stolt över den frihet och demokrati man erövrat ur diktaturens förtryck.

Vårt grannland firar i dag trettio år av en återupprättad självständighet som först utropades 1918.  Tillsammans utgör vi i dag en frihetens gemenskap kring Östersjön och vi är tillsammans medlemmar i Europeiska Unionen. Det som var en dröm blev verklighet på natten denna dag för trettio år sedan. 

Då för trettio år sedan återfick Sverige en grannation. På den sena tisdagskvällen den 20 augusti deklarerade Estlands Högsta Sovjet den estniska nationens självständighet. Ett nytt land hade trätt fram ur Sovjetunionens skuggor och ur omvärldens glömska. 

På de trettio år som Estland har utvecklats som en fri nation och ett fritt samhälle har landet lämnat realsocialismens fattigdom och förtryck. Estland är i dag ett modernt europeiskt samhälle som med marknadsekonomi har utvecklats från fattigdom till ett modernt samhälle. Frihet, rättsstat och demokrati har gett ett öppet samhälle stabilt förankrat i Europa och en del av nordisk gemenskap. 

För socialister av olika slag borde Estland vara ett skäl för att lämna socialismens experiment bakom sig. Det blev inte bara förtryck, deporteringar och avrättningar utan det blev också fattigdom och ekonomisk politik som bara kunde upprätthållas med diktaturens makt. Vänsterpartiet kommunisterna hyllade och beundrade det som man kallade socialistiska paradiset. Socialdemokrater hävdade att länder som Estland inte var ockuperade men goda exempel på att planekonomin trots sina ”demokratiska brister ” var väl så kapabla på att skapa materiellt välstånd som marknadsekonomier. 

Det var efter den långa fredliga sjungande revolutionen som våra estniska grannar till slut vann sin självständighet mitt under den gammelkommunistiska kuppen i Moskva. Den inleddes som en revolt mot Gorbatjov den 19 augusti och hade misslyckats den 21 augusti. I det kaos som då etablerades utropade esterna sin självständighet kl 23 02 den 20 augusti. Letterna gjorde det samma de tidiga morgontimmarna den 21 augusti. Litauen hade redan återupprättat sin självständighet den 11 mars. 

Socialismen, ockupationen och förtrycket var nu passerade. De som nu åter vill genomföra socialism och talar hånfullt om marknadsekonomi kan bara göra en resa och studera Estlands moderna historia. De svenska regeringar som hellre såg Sovjetunionen än de baltiska staternas frihet svek det estniska folket men svek också demokratin.

Den skamfyllda historia av svek och glömska som under decennier präglade Sveriges utrikespolitik har de senaste trettio åren upprättats genom en politik där Sverige tillhört Estlands, Lettlands och Litauens närmaste vänner. Så bör det förbli. Estland och Sverige bör gemensamt med övriga Norden och de två andra baltiska staterna stå starka tillsammans i världen för frihet och demokrati. 

Estland är ett land värt alla gratulationer vi kan ge. Vårt grannfolk vann sin frihet genom mod och beslutsamhet och bidrog till Europas fredliga omvandling. Vi har all anledning att vara stolta över dem.