Hoppa till innehåll

En regering som hellre angriper oppositionen än problemen i verkligheten

Regeringen diskuterar sällan misslyckanden med arbetslöshet, migration, brottsbekämpning, det faktum att Sverige har högst antal dödsskjutningar och sprängningar relativt jämförbara länder, elbrist, fullkomlig röra vad gäller pandemihanteringen samt en ekonomi som långsiktigt krymper jämfört med andra länder. Däremot anklagar man andra för att vara grisar och tillhöra fascistiska stormtrupper. En regering som försöker underminera oppositionens legitimitet underminerar demokratin. 

Notabelt är att man heller inte diskuterar hur antisemitismen i Malmö har kunnat växa till att vara så dominerande att judar lämnar Sveriges tredje största stad. En stad som i decennier styrts av socialdemokrater och en antisemitism som har understötts genom uttalanden från stadens styrande, där aktiva inom S har deltagit i antisemitiska sånger och demonstrationer och där medlemmar och ledande företrädare inom S har visat sig öppet stå för antisemitiska uppfattningar. 

Vi har ett problem i hela vårt land med antisemitism och regeringen bör göra mer än att fördöma eller säga att det inte är ok. Man bör bekämpa den genom eget agerande och socialdemokraterna bör visa att man internt drar röda linjer gentemot de grupper och antisemitismens krafter som finns i Malmö och på andra håll i Sverige.