Hoppa till innehåll

En dag att fira och en flagga att hedra

Åter en nationaldag. När Sverige är som finast firar vi vår nation och vår frihet. Många skriver i dessa dagar om varför vi ska fira nationaldag, några varför vi inte ska göra det och åter andra diskuterar om man ska känna tacksamhet inför att leva i detta land. 

Bara frågan om man ska fira säger något om det land vi ibland är. Så noga med att försöka finna invändningar mot oss själva men också att låta varje aktivists iver att bli uppmärksammad till en fråga för oss alla. Vi borde vara säkrare och tydligare för det finns inget att tvivla om att den frihet, den demokrati och den tolerans som präglar det svenska samhället är värd att fira. Den friheten och den marknadsekonomi som varit dess ekonomiska konsekvens har gjort Sverige till ett land av välstånd och välfärd. 

Våra utmaningar är i dag många. Bakom gängkriminalitet, avrättningar och sprängningar ligger ett hot mot vår samhällsgemenskap, mot tryggheten på våra gator och torg och ytterst mot samhället som sådant. Förnekelsen av dessa hot är i sin tur en av våra svagheter som gjort oss dåligt rustade att möta dessa hot. Det man förnekar kan man inte bekämpa. Vi har också andra hot mot vår demokrati, de som menar att bara ett maktskifte skulle vara ett hot mot demokratin och samhällsstabiliteten. Det är ord som brukar uttalas i helt andra samhällen än vårt och skadar vårt lands tillit och gemenskap. Det blir inte bättre av att de yttras av dem som har det främsta ansvaret att hålla vårt samhälle samman och värna demokratin. 

Oförmågan att inkludera alla dem som har kommit till vårt land gör oss svagare. Det drabbar vårt välstånd men skapar också sina egna motsättningar. Det leder lätt till känslan att alla som lever i vårt land inte har ett gemensamt ansvar för vårt lands framtid. Men sanningen är att i i vardagen finns alla dem som formar vårt samhälle och de gör det oavsett varifrån de har kommit. Det är de som väljer en annan väg som måste drabbas av den starka samhällsgemenskap som rättsstaten är. 

Sverige har formats under århundranden och det som gjort det svenska samhället till ett öppet och tolerant samhälle har varit det inkluderande. Det är friheten, yttrandefriheten och respekten för den andre som gjort Sverige till vad vi är i dag. Och det är inte så dåligt. Det är det gemensamma vi firar.

Ett land som ständigt har förändrats och tagit intryck från världen omkring. Kring Östersjön, mot Atlanten och mot det övriga Europa. I den världen har vi värnat vår frihet och vår demokrati. Vi har unnats freden genom historiens tärningskast men vi har också varit beredd att värna den och vårt samhälle.

Ett land som människor på flykt söker sig till, vilket skapar utmaningar och problem som man inte kan bortse ifrån men som likväl är ett uttryck för något större. Forskning, musik, stora företags hemvist, natur och oändliga vidder längs Östersjön eller där fjällen sträcker sig fram långt norrut. Hamnarna och kusterna gav utblick och intryck, skogarna och slätterna en viss ensamhet och tysthet.

Fabrikerna, gruvorna och det torrt förnuftiga gav en tro på att allt kan lösas, vilket det inte kan, men också en förmåga att lösa det mesta. Landsbygden, avstånden och kylan gav både punktlighet, rättframhet och en jämlikhet och jämställdhet mellan människor som andra länder saknar. Viljan att blicka ut och se vårt land som ett land i världen är en av våra styrkor.

Bror Duktig lever här men jämsides med syskonen Snäll, Öppen och Framsynt. Även Företagsam har vuxit upp och hon har tvillingsystrarna Lika och Olika bakom sig och framför sig vad hon än gör. Kusinen Nånannan gör sig ibland lite bred liksom Statenska men i det stora hela finns utrymme för många drömmar och tankar. Friheten är stor. 

När den svenska flaggan fladdrar mot den ljusa försommarens himmel påminner den oss om detta och allt annat som finns i vårt bagage. Inte minst en fantastisk himmel, ett midsommarnattens ljus och en grönska som är vårt hem tillsammans med alla andra som en dag som denna firar vårt land. Omgivet av och i samarbete med länder som är våra vänner och som vi tillsammans formar Europa med, med den öppenhet och de ideal som format oss. Det är något långt större och avgörande än de olika uppfattningar vår frihet ger oss rätten till. Det är just rätten till mångfalden och friheten som den blå och gula flaggan påminner oss om.