Hoppa till innehåll

Därför behöver USA och EU varandra

  • av

Efter att Joe Biden svurits in som  USA:s president är den stora frågan för Europas del hur relationerna mellan USA och EU kan återupprättas och än viktigare utvecklas. Det räcker nämligen inte för EU och Europa att stå på vänskaplig fot med den amerikanska administrationen under de kommande fyra åren. Vi måste utveckla goda relationer som går i båda riktningarna och som tar sikte på ett USA efter Biden. Europa måste då framstå som en stark partner. 

Enkelt uttryckt behöver Europa USA för att kunna hantera Ryssland. Samtidigt behöver USA Europa för att kunna möta den globala utmaning som ett allt starkare Kina innebär. Det kommer inte att räcka med att vara en stark partner i den ena änden av den transatlantiska länken. Vi måste vara starka partners till varandra globalt. 

EU och USA bör tillsammans utveckla en Kinapolitik som andra fria länder och marknadsekonomier kan samla sig bakom. Det är när den fria världen visar sin ekonomiska kraft som det blir möjligt att få Kina att respektera grundläggande regler och inte blanda samman handel med politiska hot. Det hade exempelvis varit bättre för EU, för USA och för Biden om EU:s investeringsavtal med Kina hade väntat till den nya administrationen och på den koordinering som det hade möjliggjort. Nu får EU och USA lägga sina respektive avtal med Kina som grund för fortsatta gemensamma förhandlingar med landet. Det bör bland annat innebära att Kina i handling måste respektera internationella regler för handel som de kommer till uttryck genom WTO. 

Transatlantisk handel bör stimuleras i ett första steg genom en ömsesidig reduktion och avveckling av tullar. Det bör följas av framtida fortsatta förhandlingar om fördjupade handelsavtal och investeringsavtal. Tillsammans med andra länder i den fria världen bör EU och USA sätta en agenda för utvecklingen av den globala handelns villkor och förutsättningar som i sin tur grundar sig i individens frihet och respekt för äganderätten. 

Vidare måste EU utveckla sin försvarspolitik och den egna militära förmågan, inte minst med anledning av det hägrande hotet från öst där den moderna gråzonskrigföringen ter sig allt mer sofistikerad i form av cyberattacker och desinformation. En gemensam försvarspolitik som fördjupar det försvarsindustriella samarbetet bör ske med öppenhet och långsiktighet. EU måste visa USA att man har kapacitet till att stå på egna ben. Samtidigt bör Natointegrationen uppmuntras. Natos europeiska ben måste bli starkare genom högre försvarsanslag och genom att länder som Sverige och Finland utnyttjar sina Nato-optioner till medlemskap. 

Ensam är inte stark. Som representanter för den fria världen behöver USA och EU varandra. Om inte EU kan leva upp till detta riskerar åren med Biden att bli en parentes i en långvarig utveckling av amerikansk utrikespolitik som tog sin början redan före Trump i stället för en nystart av en gemensam global agenda. USA behöver ett starkt Europa för att kunna föra en politik som bland annat innebär att Kina tvingas respektera grundläggande regler för handel.  Europa måste för sin egen säkerhet och för den internationella rättsordningens skull se till att de kommande åren blir början på ett gemensamt partnerskap för den fria världen.