Hoppa till innehåll

Att stödja demokratin borde vara självklart

  • av

Det ena är ett av de mer jämställda länderna i världen och det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. Där råder press- och yttrandefrihet, rättsstatsprincipen samt frihet från politiskt förtryck.

På den andra sidan är kvinnors rätt, i den mån den överhuvudtaget finns, definierad kollektivt och underordnad mannens. Politiskt förtryck råder mot var och en som i någon mening är avvikande. Tortyr och dödsstraff är normala företeelser i en godtycklig rättsskipning. Ingen fri press. Antisemitism är överordnad ideologi och ledtema i skolböcker och i politiken. Hot om att utplåna en suverän, demokratisk stat är vardag.

Extremism som hyllar våldet, föraktar demokratin och förnekar människors lika rättigheter. Fattigdom som förenas med en upprustning för att döda, erövra och utplåna. Ständig aggression mot andra länder och framför allt mot demokratin. De som menar att vi i konflikten mellan Israel och palestinier har två likvärdiga motståndare förtränger att den ena förtrycker sina egna medan den andra har gett förföljda människor frihet.

Palestinier som vill ha en tvåstatslösning har all anledning att känna frustration och desperation. I Gaza företräds de av en extrem islamistisk rörelse som förtrycker dem. På Västbanken finns den palestinska myndigheten som är korrumperad och inte haft val på 16 år. Israel blev å andra sidan ett land för dem som flytt antisemitismen och förtrycket i Sovjetunionen, arabvärlden och Etiopien.

I Israel etablerade de en demokrati och rättsstat. Samtidigt tvingas man leva under krigsliknande former och under fördömanden av dem som ser förtryckarna som moraliskt likvärdiga motparter.

Skälet till ockupationen av Västbanken är enkelt, nämligen att någon fred inte har kunnat slutas med dem som vill förinta Israel. En Västbank som styrs och fungerar som Gaza skulle kosta israeler både livet och friheten.

Man kan ha synpunkter på hur Israel hanterar dessa hot. En del menar att Israel slår tillbaka för hårt mot Hamas militära installationer, att man borde låta dem finnas kvar för fortsatt raketbeskjutning. Andra menar att Israel borde tillåta en ännu större upprustning i Gaza.

Det är alltför få som kräver att Hamas, Hizbollah och den palestinska myndigheten upphör med terrorism och stöd till terrorister. Alltför få som fördömer extremismen, hatet, förtrycket och antisemitismen. Alltför många som glömmer bort förtrycket av palestinier och tror sig värna freden genom att ge deras förtryckare mer makt.

Alltför få inser att freden bara kan växa fram genom demokrati, respekt för mänskliga fri- och rättigheter, respekt för staten Israels rätt att existera och att de som piskar upp hat och krigsstämning fördöms. Freden kan bara uppnås genom demokratins seger över den extremism som förtrycker palestinier och förhindrar fredsprocessen. Sverige borde vara en del av den fredskraften, inte en del av stödet till dem som hotar Israel.