Hoppa till innehåll

Att lämna fältet fritt för mörkrets krafter är att svika civilisationen

Afghanistan lämnas nu helt fritt åt mörkrets krafter. Dess invånare blir utsatta för en godtycklig ondska av det slag som mänskligheten återkommande har sagt att den inte får upprepas igen. Det finns de som säger att de inte trodde det skulle ske så snabbt vilket är en omskrivning för att man insåg att det skulle ske. 

Det snabba maktövertagandet hänger samman med just detta. När det var klart att talibanerna skulle vinna försvann tiden. 

Tron på att det skulle ta lång tid byggde mer på fåfänga förhoppningar än om realism vad gäller hur segern alltid accelererar i sin kraft. Det är svårt att förstå att svensk utrikesledning byggde sina planer på förhoppningar istället för en mer realistisk analys.

Det var också just risken för ett mycket snabbt talibanskt maktövertagande som präglade varningarna för att man snabbt borde tagit hem tolkar och andra som nu genom att ha arbetat med svensk trupp löper en omedelbar risk att förlora livet.

De som nu hävdat att den internationella insatsen var ett intrång i Afghanistans inre angelägenheter har nu bidragit till att lämna fältet fritt för den obegränsade ondskan, vars konsekvenser vi redan har börjat se. Felet de har gjort att de har ställt en total seger över talibanerna som avgörande för det meningsfulla med insatsen istället för att inse att framgången var att hindra ondskan, rädda liv och göra det möjligt att hindra ondskan.

Nu blir Afghanistan åter centrum och en bas för islamistisk extremism. Mörkrets krafter får nu en bas för en extremism och terrorism som sträcker sig långt utöver dess gränser. Det är ett nederlag för den fria världen genom att den själv har gett upp sin uppgift. 

Den internationella insatsens framgång var att göra det möjligt för människor att utveckla ett under omständigheterna normalt liv i Afghanistan och långsiktigt utveckla ett samhälle med demokrati och frihet för människor att forma sina liv. Att militärt besegra talibanerna var inte möjligt däremot att hindra dem och minska deras inflytande. Nu har den fria världen svikit detta uppdrag.

Bidens beslut att följa Trump i fotspåren har bidragit till att försvaga inte bara USA utan den fria världen. Han förtjänar samma kritik som Trump. 

Sverige hade lite utrymme att göra något annat än det som USA gjorde. Men vi kunde ha hedrat vårt ansvar för de tolkar och andra som stött den svenska försvarsmaktens insats. 

Det svek som vi nu ser är den svenska regeringens. Det är en skam som faller på vårt land.