Debatten om Wikileaks

Publicerat av Staben den

Debatten om Wikileaks avslöjar en del om debatten på nätet. Tyvärr säger många av inläggens ordval och ton något om nätdebattens brister. I anonymitet är det lätt att häva ur sig det mesta. Några av kommentarerna till mina inlägg i denna fråga skulle inte passera i en fri och öppen debatt där man får stå för sina åsikter. Men mer intressant är att det är så många av dem som yttrar sig som faktiskt menar att inget bör vara hemligt. Jag undrar om detta också menar dem själva och deras egna liv, eller om de på fullt allvar hävdar att samtliga överväganden som präglar svensk säkerhetspolitik, all planering och all information ska vara öppen gentemot även dem som vi vill skydda oss emot.

Under gångna årtionden har vi i Sverige haft ett antal spionaffärer med namn som Wennerström och Bergling. Deras avslöjanden till Sovjetunionen kostade det svenska försvaret miljarder men hade ännu värre kunnat kosta tusentals svenskar livet och Sverige sin försvarsförmåga. Var det hemligheterna som var omoraliska eller avslöjandet?

Svensk säkerhetspolitik bygger på kunskap och insamling av kunskaper, den bygger också på kontakter med andra länder. Det är inget svek mot svenska folket att de samtal eller den underrättelseverksamhet detta bygger på är hemliga. Svenska myndigheter har ett ansvar för att följa olika terrorgruppers verksamhet och planering, på samma sätt som man ska följa och bevaka organiserad brottslighet för att kunna bekämpa den. Att man håller sin verksamhet hemlig för dem man vill bekämpa eller kunna försvara sig emot är inget omoraliskt. Det omoraliska vore om vi inte hade förmåga att värna vårt samhälle mot dem som vill det illa. Det är anmärkningsvärt att så få av inläggen bygger på denna insikt.


15 kommentarer

Moder Jord · 02 december 2010 kl. 14:18

Visst är det lite kul och skrämmande att de som nu stödjer Wikileaks läckor – som allt som oftast är gjorda med olaglig avlyssning, övervakning och grova kränkningar av brevhemligheten – är samma personer som var mest rabiata motståndare till FRA? 😀

Ola Theander · 02 december 2010 kl. 15:06

Som världen ser ut i dag finns det helt säkert uppgifter som måste vara hemliga. Men frågan är om allt som i dag är hemligt faktiskt måste vara hemigt. Jag har en bestämd känsla av att många hemligstämplar kommer till användning för att den eller de som fabricerar materialet eller ska läsa det vill känna sig som en del av en utvald krets. Kort sagt – att många hemligstämplar faktiskt är onödiga.
Det kan exempelvis inte vara en överraskning för någon att Sverige har många och nära kopplingar till Nato, vilket Wikileaks avslöjat genom tillgången till den amerikanske ambassadörens brev till George W Bush.
Mer uttömmande åsikter har jag på min blogg: olatheander.wordpress.com

Benjamin Dahl · 02 december 2010 kl. 15:23

För 39 år sedan hade vi en annan ”whisteblower” vid namn Daniel Ellsberg, som Du självklart känner till, jag vill snarare likna denna ”leak” med honom än med t.ex. Wennerström. Ellsberg gjorde snarare sin patriotiska tjänst när han avslöjade beslutsfattare som ljugit till allmänheten. Självklart måste säkerheten för nationens intressent bibehållas men det som glöms bort i debatten är att de flertal företag som jobbar för WikiLeaks dag och natt för att bedöma känsligheten av dokumenten. Självklart kan dessa publiceringar skapa oro och kanske till och med konflikter, men ha samtidigt i åtanke all den korruption som WikiLeaks avslöjat med deras arbete. Det är iom publiceringen om kriget i Irak och Afghanistan som WL blivit extremt uppmärksammade, men faktum är att de fyller ett viktigt syfte att syna missförhållanden i världen.

Moder Jord; Vet inte vart du hittat dina källor men avlyssning? övervakning? Du har nog inte förstått hur WL är uppbyggt och i vilket syfte.

Ägna 19 minuter åt denna intervju från TED med Assange från Juli i år, mycket intressant.

http://www.ted.com/talks/julian_assange_why_the_world_needs_wikileaks.html

WikiLeaks har en större funktion än att avslöja kränkande kommentarer om världsledare emellan. WL TAR trots kritiker ansvar för vad de publicerar, dock är detta en fin avvägning. Turbulens är oundvikligt, men kontentan kommer bidra till en förbättring, inte bara för sekretessen hos staters hantering med hemliga dokument, men även sprida ljus på problem och korruption i världen.

/B

robotnr7312 · 02 december 2010 kl. 16:30

Låt aldrig sanningen få lida gott folk. Just nu…finns det herrar som kommer att göra allt för att skydda sin makt, sin rikedom och sitt inflytande….med alla medel. Vad som bör göras är att släppa fram hela sanningen i ljuset. I annat fall…tror jag att vi får vi en tsunami av konspirationsteorier över oss.

Så… Sanningen finns nu…i takt med rätt o fel i bröstet…i takt med verklighet…..för att de förnedrade skall få upprättelse…samt hjälp till en väg tillbaka och fred för oss alla andra. Nu är det dags för frihet! 😀

ps. Han här ovan tänker utoipiskt systemtänk. Glöm bort honom. Han vill klippa ned demokratin till en fråga om äganderätt och effektivitet. Dvs entitet. arbetselement och lydnad till varje pris för människan…för att hon skall passa teorin. Just nu…sägs en form av sanning som vi inte vant oss vid ännu. Skrämmande tyst är det.

robotnr7312 · 02 december 2010 kl. 16:32

Moder Jord gillar att bli övervakad Men gillar inte att medborgare övervakar megalomaniska ledare? Varför då? .

Moder Jord · 02 december 2010 kl. 17:13

Är Wikileaks sanningen, Roboten? Sitt fint, lättlurad robot!

Andreas Nordberg · 03 december 2010 kl. 11:02

Du har en poäng i Bergling och Wennerström-resonemanget, Gunnar.

Men svensk säkerhetspolitik bör verkligen debatteras liksom vårt ohämmade samarbete med USA.

Även om USA stått för en hel del gott – det är ju ändå ett faktum att det är genom USA:s direkta handlingar som över en miljon civila irakier har dött. Hade man aldrig ljugit om orsakerna till invasionen och sedan genomfört den så hade förmodligen en hel del fler människor varit vid liv idag.

Vilket ansvar har USA för de dödas anhöriga; mödrar, systrar, fäder, bröder och barn?

Vad betyder det för vår och våra soldaters säkerhet att vi samarbetar med en nation som torterar, lägger beslag på främmande länders naturtillgångar med våld, håller oskyldiga fängslade utan åtal och rättegångar och som nu senast, uppmanar diplomater att insamla DNA från FN-representanter?

Det finns nog åtskilliga i forna Östblocket och i fasciststater över världen som resonerar som du, Gunnar. Staten ska inte granskas. Allmänheten ska inte veta.

Är det rimligt?

Benjamin Dahl · 03 december 2010 kl. 14:30

Här kommer en dagsfärsk Q&A med Assange, live. Kan vara en viktig aspekt att veta så mycket man kan, (även i i TED-länken ovan) om Assange för att förstå varför incitament och metoder som ligger till grund för det arbete han gör. WL har varit i hetluften några månader, de har arbetat i 4 år på samma sätt.

http://www.guardian.co.uk/world/blog/2010/dec/03/julian-assange-wikileaks

/B

Bengt Svensson · 03 december 2010 kl. 20:14

Support från Svinarp

Svensk kommunpolitik bygger på kunskap och insamling av lokala kunskaper, den bygger också på kontakter med företagare. Det är inget svek mot kommuninvånarna att de samtal eller de förhandlingar detta bygger på är hemliga. Svenska kommuner, såväl som Svinarp, har ett ansvar för att följa olika branschers verksamhet och planering, på samma sätt som man ska följa och bevaka monopol för att kunna bekämpa dem. Att man håller sin verksamhet hemlig för dem man vill bekämpa eller kunna försvara sig emot är inget omoraliskt.
Det omoraliska vore om vi inte hade förmåga att värna vår demokratiskt valda kommunstyrelse mot dem som vill den illa.

Magnus · 04 december 2010 kl. 0:18

Jaha.. arkebusera Assagne. Hur ställer du dig till saken om jag säger Anna Politkovskaja? Slår den mentala kognitiva dissonansn till då och du börjar med argument som liknar den religiöses som inte kan ifrågasätta sin tro eftersom tron då riskerar att förloras, vilket blir omöjligt genom de sociala aspektena med den troendes hela bekantskapskrets betydandes att världen sas. rasar och personen då i sitt mentala töcken lika gärna kan ta sitt liv?

Eller har möjligtvis tanken slagit dig att det inte handlar om ofrivilliga läckor, att de tvärt om kanske är fullt medvetna för att skapa opinion. Gissa syftet? Jo just det, (känner du dig anklagad för att vara lättledd nu?), det många av er just efterfrågar.. PRS, Problem, Reaction Solution. Skapa ett problem, invänta reaktion, presentera ”lösningen”, vid det här laget är ju alla irriterade och vill att det obekväma skall förvinna.

Nädu, makten skall vara transparent, inte medborgaren! Alla samhällen där det motsatta varit sant, är samhällen som du själv i skulle vara starkt emot, åtminstone så länge det inte äventyrar karriären skulle jag tro.

Du har så rätt i att opinionsbildning kräver privat förtrolighet. Offentligt vacklar vi inte, tvärt om så försvarar vi våra argument än hårdare om vi blir emotsagda offentligt. Privat däremot, särskilt över köksbordet inför någon nära vän så justerar vi våra åsikter mycket lättare. Det är därför vanligt folk inte skall övervakas, kontrolleras, behöva bära identifikationspapper, avlyssnas, få sin kommunikation karterad osv. Sådant inverkar mycket negativt på den fria opinionsbildningen. Så march iväg nu och tala med ditt parti av paranoida övervakningsivrare som i wikileaks-sammanhang troligen inte står kina och iran långt efter i sin övervakningsiver och ansvarslöst kontrollbehov.

Gertkvist · 04 december 2010 kl. 11:53

En principfråga: Efter Wennerström visste både USA, Sovjet och den svenska ledningen att Sverige var allierat med USA och omfattades av det amerikanska kärnvapenparaplyet. De enda som förblev okunniga var Svensson, som fick genomlida decennier av rena lögner från sina politikers sida. Anser Gunnar att det var motiverat med fortsatt hemligstämpel för det svenska NATO-samarbetet _efter_ att Sovjet hade fått veta allt?

Wennerström och Bergling spionerade aktivt på Sverige för främmande makts räkning och de svek det förtroende/hemlighetslöften de själva tagit i och med sina arbeten.

WikiLeaks å andra sidan offentliggör för allt och alla dokument som andra läckt. GRU och FSB kan naturligtvis läsa dem, men det kan även vanliga människor – och de som hemligheterna berör vet att de är röjda. WikiLeaks offentliggör också dokument från Ryssland, Kina, Indien och Shcweiz. Slutligen gör WikiLeaks en tydlig sållning. Man publicerar inte namn på informatörer i Afghanistan eller Irak eftersom det skulle utsätta dem för dödsfara.

Linkelsen spioner – WikiLeaks missar med mer än en kryssningsrobots felmarginal.

Jag anser att svenska försvaret/polisen har full rätt att bevaka och jaga terrorister, _men_ man har ingen rätt att hävda att så inte är fallet. Öppenhet om principen men hemlighet om detaljerna bör bara riktlinjen.

Problemet är att alltför många demokratier gör en sak, men gentemot väljarna hävdar sig göra det motsatta. Om nu hotet från terrorister är så stort att polisen måste göra A, B och C bör svenskarna informeras om att Sverige står inför ett överhängande terrorhot. Idag får vi istället itutat oss att allt är lugnt, att försvaret därför kan nedrustas och terrorist-hyllare ska få hållas. Om det innebär att SD får fler sympatisörer eller att OIC uttalar sitt ogillande får det väl ske.

Magnus Redin · 04 december 2010 kl. 14:34

Det kommer att ta lång tid att analysera alla olika debatter som Wikileaks väcker. En tanke apropå din debattartikel är att det nationella försvar eller säkerhetspolitik eller för den delen politiska kampanj som är beroende av hemligheter för att fungera blir en skör konstruktion som kan raseras av en spion, en samvetsöm person eller vanligt slarv.

När man har samma argument i båda slutna och öppna rum och räknar med att få saker förblir hemliga skaffar man sig samtidigt en pålitligare säkerhet. Politiskt ger det även ett samhälle som är lättare att förstå och därmed får vi en bättre fungerande demokrati. Tänk t.ex. på hur politiken gentemot Baltikum hade sett ut om Sverige inte hade fejkat neutralitet och det hade funnits mindre utrymme för kålsuparteorier om att t.ex. Östtyskland är lika bra som Västtyskland. Du trodde inte på detta, jag trodde inte på detta, men många lät sig luras.

En av Wikileaks effekter är att utrymmet för sådant dubbelspel minskar för många aktörer.

Martin · 04 december 2010 kl. 14:58

Jag tycker inte det som framkommit varit så upprörande. Tvärtom t.o.m. Att Putin och Medvedev och kallas för Batman och Robin tyder ju inte bara på humor utan även en viss insikt om sakernas tillstånd. Samma sak att Merkel inte anses särskilt kreativ. Det är ju sant – det är väl bra att diplomaterna inte är en massa tokstollar som ser världen genom förvrängda glasögon som många ideologer och debattörer gör.

Jag tror det inte är möjligt att alla ska säga sanningen offentligt hela tiden. Allt detta kommer att leda till är att diplomater och andra flyttar sin konversation till andra ställen. Ungefär som en styrelse kan göra upp allt innan mötet börjar om man inte vill att diskussionen ska komma till andras kännedom.

Jag · 05 december 2010 kl. 7:55

” I anonymitet är det lätt att häva ur sig det mesta” – med tanke pa karnamnet i debatten (samt FRA, IPRED etc.), maste jag fraga dig: var det uttalandet nagot sorts spetsfundigt och ironiskt skamt?!! Isafal maste jag arligt saga att jag ar en stor fan av din humor, Hokmark och ger dig en stor eloge! For, man kan ju verkligen diskutera hur ”anonym” man med dessa snabbt instiftade lagar ar (rent tekniskt – inte ett dugg).

Om man sedan anlagger en lite annan vinkel, sa ar det val just PRECIS vad de flesta ar kritiska emot: att diplomater och makthavare, skyddad av anonymitet, ”haver ur sig vad som helst”. I vissa fall lutar det aven mot att overstiga sina folkvalda befogenheter. Det ar DET som man ar kritisk emot.

…men aven om man haller sig till det resonemang du sjalv just precist fort, sa har man anledning att undra lite; for du tycks verkligen antyda att ”att kunna hava ur sig vad som helst” i skydd av anonymitet ar – och bor vara – forbehallet en elit…

Det trakiga med din installning ar att, det som for mig annars skulle vara ett ypperligt alternativ till vad vi har nu, namligen att diplomater och makthavare vardar den sekretess som valjarna givit dem (och som ar mycket praktisk i varldspolitiken), genom att – just precis anvanda den till vad den ar avsedd for: att ta till vara de folkvaldas intressen, och inte, som framkomit, till att klamra sig fast vid den och spela medborgarna over huvudet.

Da skulle Wikileaks inte behovas.

Sa det som verkligen borde hoja dina ogonbryn (som folkets tjanare?) ar det beklagliga i att sjalvregleringen hos de folkvalda brustit sa pass som den har. Men dar ar du ju helt tyst!

buddy jesus · 05 december 2010 kl. 23:20

Hur står Moderaterna i FRA-spanings- och datalagringsfrågorna, Gunnar? Apropå vikten av hemlighetsmakeri och personlig integritet.

Och till alla som tycker att det är dubbelmoraliskt att fördöma datalagringsdirektivet och samtidigt applådera Wikileaks;

det är skillnad på personlig integritet och statlig transparens.

Jobbar man som folkvald eller företrädare av folket/nationen, är det nationens business vad du håller på med. När du inte sitter på jobbet och företräder nationen så är det _ingens_ business vad du håller på med.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *