Staffan Burenstam Linder

Staffan Burenstam Linder sa en gång till mig när han fått veta att han hade cancern att han ogillade att förlora och därför bestämt sig för att vinna över dessa främmande celler. Han vann den första omgången men i längden var kampen mot sjukdomen en kamp som inte ens Staffan Läs mer…

Rosengren kan inte moderat skattepolitik

Björn Rosengren avslutade pliktskyldigast sin artikel om den nya arbetslöshetsförsäkringen med ett angrepp på moderaterna. Han menar att det moderata förslaget att gradvis avveckla den statliga inkomstskatten tvingar fram nedskärningar i välfärd och trygghetssystem på över 50 miljarder kronor. Det är förvånande att han inte drar till med 200 miljarder Läs mer…