Hoppa till innehåll

Wallström, sätt ner foten mot terrorism – artikel i NWT

Det den svenska regeringen då gjorde var i stället ett villkorslöst erkännande av en palestinsk stat som har starka kopplingar till våld och terror, inte erkänner Israel existens och som till viss del styrs av Hamas, skriver Gunnar Hökmark.

I dag reser utrikesminister Margot Wallström (S) till den palestinska myndighetens huvudstad Ramallah. Wallström säger sig vilja bidra till att återuppta förhandlingsläget mellan israeler och palestinier. Om det är en genuin ambition behöver utrikesministern först vara tydlig om den terror och antisemitism som den palestinska myndigheten sponsrar gentemot Israel.

Sverige erkände utan förankring i riksdagen Palestina 2014 samtidigt som regeringen antog en ny biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd till palestinskt statsbyggande. Erkännandet, som var villkorslöst och bryter mot både praxis och grundläggande förutsättningar för fredsprocessen, innebar vare sig ett stöd till denna eller till att ge Sverige en roll. Stöd för statsbyggnad kan däremot vara ett stöd för processen mot en tvåstatslösning men det förutsätter krav som att motverka korruption, som stöder rättsstat och kvinnors rättigheter och som inte tillåter stöd vare sig till terrorism eller till antisemitism. Men det den svenska regeringen då gjorde var i stället ett villkorslöst erkännande av en palestinsk stat som har starka kopplingar till våld och terror, inte erkänner Israel existens och som till viss del styrs av Hamas.

Erkännandet har inte heller föranlett utrikesminister Margot Wallström att i större utsträckning kräva ansvar för att den palestinska myndigheten ens ska uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter. Det är förbjudet att vara homosexuell och kvinnor klassas inom flera områden som andra klassens medborgare.

Underlåtenheten att ställa krav på de palestinska ledarna bidrar inte till en återstart av fredsprocessen. Det är dessutom allvarligt för den fortsatta fredsprocessen att utrikesministern relativiserar den terror som palestinska ledare uppmuntrar till med israeliska motåtgärder mot terrordåd. Därmed relativiserar hon inte bara människors lidande och död utan ursäktar också bristen på konkreta åtgärder för att stoppa terrorism. Denna underlåtenhetens strategi underminerar Sveriges förtroendemandat som en nation som konsekvent värnar mänskliga fri- och rättigheter.

Det senaste året har terrorn och attackerna mot Israel intensifieras. Förutom interna strider mellan Hamas och Fatah skjuter Hamas raketer och missiler från Gaza in i Israel. Sedan september förra året har 42 personer mördats i terroristattacker och 577 personer skadats. Vi talar om totalt 166 fall av knivattacker, 109 med skjutvapen och utöver det 47 medvetna överkörningar och en bomb. Trots allt detta kommer inget entydigt svenskt fördömande av terrorn.

Detta sker i en tid då judar i Europa lever under ökat hot och hat. Under året har flera terrorattacker haft judiska måltavlor runt om i Europa. I Malmö vet vi att det förekommer trakasserier och hot och att många flyttar på grund av rädsla för hot och misshandel.

Det ska inte vara svårt för en svensk utrikesminister att fördöma terrorism eller antisemitism. Under det stundande besöket behöver Margot Wallström visa att så även är fallet för henne. Det kan öppna en dörr för Sverige att vara en konstruktiv kraft i fredsprocessen.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet