Hoppa till innehåll

Vitryssland behöver hjälp på vägen till demokrati – artikel i Nerikes Allehanda

När auktoritära regimer är på frammarsch, som vi nu ser bland annat med Kina och Ryssland, och när politiker i demokratiska länder inspireras av auktoritära ledare måste demokrater försvarar det öppna och fria samhällets grundläggande värden. Då får vi inte glömma den diktatur vars huvudstad ligger bara 84 mil ifrån Stockholm. När Vitryssland inskränker fri- och rättigheter måste Sverige och EU konsekvent säga ifrån och stödja demokratikämpar i landet.

I samband med lokalvalen i februari nekades oppositionspartier att officiellt registreras, samtidigt som den vitryska polisen misshandlade och arresterade hundratals människor som demonstrerade mot regimen. Regimen stängde också ner den oberoende mediekanalen Charter 97 med förevändningar om nationell säkerhet, en kanal vars medarbetare och journalister tidigare mottagit både dödshot och arresteringar.

Att den vitryska regimen försöker tysta oppositionella röster är ingenting nytt, men det visar att situationen på intet sätt har blivit bättre. De små positiva steg som tagits och som kan öka integrationen med Europa, såsom avskaffandet av visumkrav för kortvariga vistelser, får inte ursäkta de upprepade grova överträdelserna av grundläggande fri- och rättigheter mot det vitryska folket.

När vi försvarar demokrati, rättsstat och fria medier i Vitryssland stärker vi demokratins ideal också i andra länder. Detsamma gäller det omvända. Och när vi är tysta inför förtrycket legitimerar vi indirekt förtrycket också i andra länder.

Förtrycket i Vitryssland har nämligen samma karaktär och syfte som i Kina eller Ryssland. Ett av de mest långtgående exemplen på förbud mot och censur av fria mediekanaler och oberoende digitala kanaler illustreras av den växande stormakten Kina. Kina har gjort åtskilliga försök att tillsammans med Ryssland försöka påverka universella mänskliga rättigheter och fria informationsflöden med en tanke om ”internetsuveränitet”. Det är i själva verket bara en förevändning för att en regim själv ska kunna kontrollera vad deras medborgare får och inte får läsa.

För diktatorer som är rädda för att förlora makten utgör fria medier, valmöjligheter mellan partier och en öppen ekonomi hot mot deras egen överlevnad. Den kinesiska regimen liksom den vitryska kontrollerar politiska partier, civilsamhällesorganisationer och journalister genom lagstiftning. Allt för att stävja och hålla borta kritiska röster. Stormakten Kinas diktatur är samma andas barn som den vitryska.

Avståndet mellan Stockholm och Vitrysslands huvudstad Minsk är ungefär densamma som avståndet till Tysklands huvudstad. Landet är formellt sett en del av Europeiska unionens samarbete med Östra partnerskapet även om repressionens brutalitet stängt dem ute från samarbetet. Ändå är debatten om utvecklingen i Vitryssland påtagligt liten. Ett mer oberoende Vitryssland skulle innebära ökad stabilitet och ökad trygghet för alla. Det skulle också ge landet möjligheten att ytterligare integreras med Europa och ge bättre förutsättningar för att mänskliga rättigheter respekteras i landet.

De som kämpar för frihet och demokrati i Vitryssland behöver EU:s stöd men det förutsätter att vi aktivt arbetar för att vitryssar ska ha samma demokratiska fri- och rättigheter som alla andra européer. Det i sin tur kräver att vi agerar för att hjälpa dem som vill göra Vitryssland till ett öppet och fritt samhälle.