Vill SSU inte vinna med justa metoder?

Just nu spammas mitt twitterflöde av SSU-aktiva som med exakt likadan text frågar varför jag röstat nej till fri aborträtt i Europaparlamentet. Eftersom jag vet att det är en medveten kampanj stör det mig inte i sak men inställningen bland dem som leder kampanjen bekymrar mig.

 

Eftersom jag inte röstat nej till fri abort, är för fri abort och just därför anser att det även fortsatt ska vara Sveriges riksdag som beslutar om svensk abortlagstiftning bygger frågorna medvetet på en ryktesspridning på nätet som SSU uppenbarligen organiserar. Har jag fel på denna punkt ber jag självfallet SSU om ursäkt.

 

Men eftersom kampanjen nu håller på att spåra ur med affischtexter om att jag kanske också är för tvångssterilisering känns det som att de som är ansvariga nu måste förklara sig. Om de vill träda fram. Vem i SSU ansvarar för denna kampanj?

 

Eftersom frågan varit uppe för diskussion flera gånger, och min liksom övriga moderaters inställning bygger på att det är i Sverige vi själva formar abortlagstiftning, inte tillsammans med dem som har en annan inställning, vet SSU att jag inte röstat emot fri abort. De vet att jag anser detta vara en fråga för Sverige och svenska beslutsfattare.

 

De vet självfallet också att om abortfrågan blev en EU-angelägenhet så skulle den svenska abortlagstiftningen urholkas i de kompromisser som detta skulle leda till, precis som med alla andra frågor där vi fattar gemensamma beslut.

 

Nu tror jag att flertalet av dem som spammar twitter har intalats av sin förbundsledning att tro motsatsen och att sprida osanningen vidare. Det reser en hel del frågor om hur nätet ibland utvecklas till ett forum för ryktesspridning eller direkta osanningar. Men det är inte nätet som är problemet utan de som är ansvariga. Det kan vara de som sprider förtal om en annan person eller de som i det här fallet medvetet sprider en osanning om en politisk motståndare. I det här fallet är det SSU. Det är inte trevligt att notera att en ansvarig politisk ungdomsorganisation medvetet gör den politiska debatten till desinformation på ett sätt som vi med rätta oroar oss för i andra sammanhang när unga människor använder nätet för förtal.

 

Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till dialog och diskussion inte minst när vi tycker olika. Men när det görs till medveten desinformation som ett led i en masskampanj mot någon politisk motståndare försvårar man allt detta. Då gör man osanningen till ett vapen i skydd av nätet. SSU lurar både sina egna och nätets användare när man aktivt försöker förslumma debatten. Vore intressant att få höra SSU-ledningen argumentera för varför man sätter detta i systematiskt bruk.

 

Den i sak viktiga frågan är om det gynnar svensk abortpolitik att den görs till föremål för överprövning inom EU. För min del hävdar jag att svensk abortpolitik bäst försvaras genom att den förblir föremål för beslut i Sveriges riksdag.