Hoppa till innehåll

Vi startar nu en Valfrihetskommission för att stärka välfärd och företagande

  • av

Det är företagandets mest grundläggande förutsättningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag angriper när man demoniserar välfärdens företagande och vill förbjuda vinster. I ett land och i ett samhälle med betydande problem, som behöver både en fungerande välfärd och en politik som stärker företagandets förutsättningar är det svårt att förstå.

Den svenska välfärden är bättre idag än vad den var för trettio år sedan. Efter decennier av rigida regler, ransonering av rättigheter och byråkratisk styrning blev människors efterfrågan på en välfärd utifrån den enskildes behov och krav allt starkare. 

Friheten att hitta nya sätt att organisera välfärdstjänsterna på medförde nya modeller för styrning med den enskilde i fokus och stimulerade ett innovationstänkande som inte rymdes i den trögrörliga byråkratin. 

Att inte få välja är ofrihet. De som vill ta bort dessa möjligheter måste nu ställas till svars. De måste förklara var elever vars skola läggs ner ska ställas i kö. De måste förklara varför vårdcentraler ska avvecklas, apotek återregleras, och stängas samt på vilket sätt de vet bättre än den enskilda människan. 

Idag presenterar vi Valfrihetskommissionen. En röst med basen i Valfrihetens vänner – entreprenörer,  företag och organisationer som bidrar till att stärka vår gemensamma välfärd – som ser innovation och investeringar som en självklar del i att fortsätta förbättra svensk välfärd. Företag som är medvetna om att de bara kan överleva om de är värda att väljas men att de genom decentralisering och medborgarmakt kan utvecklas. 

För att entreprenörskapets dynamik ska ges rätt förutsättningar krävs myndigheter och regelverk som värnar bredd, konkurrens och kvalitet. Vi vill visa att detta kan göras på fler områden. 

Rätt till bra utbildning, världsledande sjukvård, värdig äldreomsorg och stöd för de som fötts med funktionsutmaningar ska följa individen. Det är den nya välfärdens allemansrätt. 

Var femte elev går i en fristående skola. Var fjärde förskola har annan huvudman än kommunen. En fjärdedel av äldreomsorgen i hemmen är privat och en femtedel av särskilt boende drivs av någon annan än kommunen. 

Lagen om Valfrihetssystem gav vårdtagaren makten att själv välja vårdcentral. Efter tio år har antalet ökat med 20 procent. Nio av tio svenskar har idag inte ens tio minuters bilresa till sin närmaste.

Allt detta är nu hotat. Men det gäller också framtidens möjligheter. 

I region Stockholm har sjukhuset S:t Göran sedan över tjugo år drivits i företagsform. Med högst produktivitet – räknat i vård per skattekrona – trots samma vårdtyngd som de offentligt drivna sjukhusen i regionen. Ett av landets bästa sjukhus. Det är fler sådana Sverige behöver. 

Konkurrens, transparens och möjligheten att differentiera välfärdstjänster har gjort välfärden effektivare och mer lättillgänglig. Utförarna är ständigt granskade av såväl myndighet, media som medborgare. Med en fungerande tillsyn och kontroll, i enlighet med lagar och regler, väljs dåliga utförare bort eller underkänns. 

Medborgarmakt får inte bli till en historisk parentes, den ska utgöra fundamentet för nya steg mot en bättre framtid där fler områden omfattas av välfärdens allemansrätt.

Valfrihetskommissionen vill belysa sex områden, för att främja en framåtblickande debatt:

  • Hundratusentals människor berörs av de förbud som nu förs fram som skarpa förslag. Följderna av en avveckling av företagande inom välfärden behöver belysas för att vi ska förstå detta slår mot den enskilde. 
  • Hur har valfrihet och företagande utvecklat kvaliteten? Vilka hårda fakta stödjer påståenden om att välfärden är mer tillgänglig och effektivare idag än för 35 år sedan? Vilka är innovationerna och hur kommer de oss alla till del?
  • Valfriheten i välfärdssektorn har varit en katalysator för ökat kvinnligt företagande. Vad händer när välfärdens företagande och hela verksamhetssektorer stryps?
  • Valfrihetsklyftan mellan stadsregioner och glesbygd leder till en farlig obalans. Olika tillgång till alternativ får inte bli en permanent orättvisa mellan landets olika delar. Brist på etableringar och för lite investeringar från privata utförare i stora delar av Sverige behöver lösas. 
  • Rätten att få bryta med sin livssituation för de som har socioekonomiskt sämre livsvillkor förutsätter att det finns vägar ut. Segregation och uppdelning kan brytas genom friheten att välja, och dessa möjligheter till social rörlighet måste komma många fler till del.
  • Valfrihetskommissionen kommer även att föreslå mer valfrihet inom nya sektorer, verksamheter och näringar som idag präglas av likformning, byråkrati och centralstyrning.

Sverige behöver en rörelse för idéer som ger en ständigt bättre välfärd. Valfrihetskommissionen vill ställa sig i första ledet för det arbete detta kräver. 

Gunnar Hökmark, ordförande Valfrihetskommissionen

Karin Svanborg-Sjövall, fristående debattör, tidigare vd Timbro

Maria Rankka, ordförande Silver Life och tidigare styrelseledamot IES

Stefan Stern, kommunikationsansvarig Nordstjernan och rådgivare i näringslivet, f d statssekreterare (S)

Klas Tikkanen,  operativ chef Nordic Capital