Hoppa till innehåll

Vi ska inte förändra verkligheten – inte subventionera tågresande

Europa och Sverige står inför stora utmaningar. Främlingsfientlighet och extremism är på framväxt samtidigt som Putin är på framväxt i Ryssland, Ukraina och Syrien. Det finns en risk för att Trump blir president i USA. Vår tid är orolig. Storbritannien är på väg att lämna EU med konsekvenser för allas vår ekonomi, inte minst den viktiga brittiska.

I det sammanhanget kan inte utspelet om att EU ska finansiera Interrail för 18-åringar ses som något annat än symbolpolitik som flyttar fokus från det som gör samarbetet så viktigt, och som ställer så stora krav på oss just i vår tid.

Det i sin tur bidrar till att öppna dörren för än mer populism. I det här fallet varför inte också gratis tåg för 19-åringar eller 64-åringar? Eller varför inte mer av pengar för att ge till det som för stunden kan ge media men som inte ger vare sig tillväxt, öppenhet eller ett starkare Europa?

Naturligtvis ska inte EU syssla med gratis resor, utan med att hålla samman Europa för fred och säkerhet, för att öppna ekonomier, lägga grunden för en bättre miljö samt för att lägga grunden för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt Europa. Det är så vi kan uppnå både säkerhet och en vilja från andra att utvecklas mot demokrati och samarbete.

Vi har en union som utgör världens största marknad. Sammanhållning är avgörande för frihet och säkerhet – inte minst när Putin och många med honom hotar den.

Tyvärr tenderar populistiska utspel att vara typiskt för politiker som inte ser de viktiga utmaningar, eller som duckar för de politiska krav på beslut som vår tid ställer.

Det är på samma sätt som den svenska regeringen dag för dag presenterar symbolpolitik genom nya myndigheter, genom att ständigt tala om en ny kansler som ska rädda industrin eller för den delen om kvotering som ett nytt sätt att styra över människors liv.

Gratis Interrail-kort är inte svaret på de utmaningar Europa står inför. Det är inte så vi ska använda de pengar vi anslår till europeiskt samarbete. Det ska finansiera forskning, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, regionalpolitik som ger en bättre infrastruktur, liksom en jordbrukspolitik vi fortfarande har men som jag vill avveckla. Nya bidrag underminerar antingen forskningen eller något som vi redan kommit överens om, såvida det inte leder till krav på mer pengar.

 

Det är lika fel som olika bidrag för att skyla över ett problem, för att markera handlingskraft när man inte vågar lösa de problem som finns eller när medieutspel styr politiken istället för att politiken styr det vi för fram i media, när var tanken bara är att få lite uppmärksamhet i stället för att förändra verkligheten.

 

På den punkten skiljer sig inte politiken i EU från politiken i Sverige. Vi moderater ska motarbeta den var vi än befinner oss utan att för det tappa bort vårt fokus på vart vi vill föra samhället. Och vi lyckas mer än vad som ibland kommer fram i rapporteringen om symbolpolitiken. Den inre marknaden blir allt bättre. Rysslandspolitiken har haft betydelse. Bankerna starkare. Underskotten mindre, trots allt motstnd. Forskningspolitiken ger resultat. Klimatpolitiken har satt en global agenda. Flygresor är både billigare och fler. Till och med så billigare att unga hellre tar dem än tåg.