Hoppa till innehåll

Vi öppnar för Hamas och stänger för Israel

När Sverige nu till skillnad från andra EU-länder ger Hamas-företrädarna visum till Sverige öppnar man dörren för en organisation som vill utplåna det land som Sverige ensamt har deklarerat att man vägrar att samverka med i en flygövning. Det är en kombination som bildar ett obehagligt mönster. Sverige skiljer ut sig från andra EU-länder genom denna politik.

Det är ett indirekt stöd för dem som med hat och antisemitism som budskap försvarar terrorism och självmordsdåd. Sverige bryter den kompromisslösa linjen mot terrorism samtidigt som vi stöder dem som vill isolera Israel.

Det är en utrikespolitik som saknar både moral och insikt om att vägen till fred i Mellersta östern aldrig kan gå via försonlighet mot hatets och antisemitismens krafter.