Hoppa till innehåll

Vi måste kräva Sacharovpristagare Oleg Sentsovs frihet

  • av

Ryssland har sedan Putins tillträde gått i en allt mer auktoritär riktning och bedriver krig mot Ukraina och mot Europa. Flera ukrainska medborgare sitter fängslade i Ryssland på politiska grunder. En av dessa fångar är den ukrainske filmregissören Oleg Sentsov, som i dag tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet.

Sacharovpriset delas ut till personer som har gjort anmärkningsvärda insatser för att försvara de mänskliga och grundläggande rättigheterna. Oleg Sentsov, som i år fick priset, kunde på grund av den ryska regimens frihetsberövande inte vara på plats för att ta emot priset, trots en lång kampanj om Sentsovs frisläppande.

Sentsov sitter fängslad 500 mil från sitt hem för att han under de stora protesterna i Ukraina 2014 tog ställning för ett demokratiskt och öppet samhälle. Han sitter där för att han tog ställning emot Rysslands olagliga ockupation av Krim och allt det Putin-regimen står för, inte för ett brott uppenbart fabricerat av regimen.

Ryssland utmålar honom som terrorist under falska anklagelser. Sentsov greps i maj 2014 efter den ryska illegala annekteringen av Krim, och dömdes 25 augusti 2015 till 20 års fängelse i en rysk domstol för att ha påståtts planera sprängattentat på Krim. Därefter transporterades han till Moskva.

Rättegången och domen fördömdes snabbt eftersom hela processen bröt mot internationell rätt. Ryska domstolar har inte behörighet att döma handlingar som begåtts utanför det internationellt erkända ryska territoriet. Människorättsorganisationer har beskrivit rättegången som en fars och betraktar Sentsov som en samvetsfånge. Under sin fängelsevistelse har han blivit utsatt för tortyr.

Sentsov är ett av många oskyldiga offer som har drabbats av Putinregimens hänsynslöshet, där regimen söker tysta alla som kritiserar eller vågar stå upp för de värden som vi på andra sidan Östersjön tar för givna. Vi får aldrig glömma dem som Putin vill att vi ska försumma. De modiga som tar striden för friheten, öppenheten och freden. Oleg Sentsov är en sådan person och därför måste vi kräva hans frihet.