Hoppa till innehåll

Vi blir bedömda för vad vi står för

Väljarna bedömer oss inte utifrån vad vi säger oss tycka utan vad vi visar att vi står för. Det är en grundläggande viktig regel som handlar om att visa att man tar politiken på allvar, inte behandlar den som ett spel och att man är beredd att ta strid för viktiga frågor eftersom man anser att vissa frågor är viktigare än andra.

Och det finns grundläggande frågor som är långt viktigare än andra trots att det politiska spelet ofta försummar dem till förmån för symbolpolitikens spel och ivern att hitta nya förslag till nästa dag.

Den ekonomiska friheten och det fria näringslivet är en sådan. Rättsstaten och försvaret två andra, avgörande för ett fritt och civiliserat samhälle. Den ekonomiska stabiliteten och förmågan att slå vakt om våra grundläggande sociala trygghetssystem. Förmågan att värna Sverige i en värld där Europa är vår bas och formar våra grundläggande förutsättningar. Marknadernas förmåga att ge dynamik och utveckling, även när det gäller bostäder och jobb.

Om triangulering och en föreställning om att man ska tycka nytt varje dag tar över detta undermineras trovärdighet och därmed väljarnas förtroende. När försvarsfrågan beskrevs som ett särintresse och den stora konfliktfrågan var vem som skulle besluta om avveckling av materielinköp istället för hur omvärldens utmaningar såg ut och vilka krav de ställde förloras trovärdighet. Om man är oklar på om man försvarar fritt företagande eller om man hellre orienterar sig efter mediadrev mot företagande och motståndarnas politiska attacker förlorar man förtroende. Om migrationsfrågan blir till en allmän öppenhet på grund av att andra vill det, där rättsstatens balans mellan öppenhet och reglerad invandring går förlorad, förlorar man förtroendekapital. Om skattefrågan reduceras till en fråga om offentlig förvaltning och blir till en administrativ styrning av medborgarnas liv istället för ett försvar för deras frihet och ekonomins dynamik blir man till en politisk makt som bortser från medborgarnas uppdrag.

I alla dessa frågor, liksom i andra, måste moderaterna stå fasta och tydliga, med den inriktning som nu demonstreras av partiledningen. Den ekonomiska friheten och marknadsekonomin som bas för välstånd, välfärd och ett öppet samhälle. En utrikes- och säkerhetspolitik för den värld vi lever i, inte för inrikespolitiken. Värna försvaret och rättsstaten i relation till de hot och utmaningar verkligheten ställer oss inför. Stå upp för det fria företagandet och valfriheten. Säkra en stabil budget och låga skatter. Fler jobb genom fler arbetsgivare och växande företag. Att det ska löna sig att arbeta. Göra Sverige starkt i Europa. Den enskildes frihet och rätt. Det är dessa frågor som måste sättas före andra, eftersom de är avgörande för andra frågor. Opinionssiffror kommer och går. Men om politiken består kommer också opinionen.