Vi behöver en gemensam EU-marknad för telekom – artikel GP

  • av

På samma sätt som Amazon, Spotify och iTunes har förändrat förutsättningarna för musik och böcker ser vi nu hur Uber, Airnbnb, Netflix och What’s app gör samma sak för hotell, taxiresor, TV och kommunikationer. I framtiden kommer liknande förändringar skapa nya möjligheter inom energi-, hälso- och utbildningssektorerna. Det handlar inte om en enskild sektor utan om en hel digital ekonomi som kommer att fortsätta förbättra våra liv. En ekonomi som förändrar villkoren för produktivitet, innovationer, konkurrenskraft och nya marknader.

Nästa fem år kommer att vara avgörande för utvecklingen av EU:s digitala ekonomi och mina förväntningar på den nya kommissionen är höga. Nu behöver vi se till att få ut den fulla potentialen av EU:s inre marknad, för varor, tjänster och för kunskaper. För att kunna uppfylla detta krävs att vi fullföljer redan tagna beslut inom spektrumprogrammet men även växlar upp för att så snabbt som möjligt sluta gapet mellan dagens fragmenterade marknader inom EU.

Har kommit en bit på vägen

Vi har redan kommit en bra bit på väg. Från och med i somras blev det bland annat möjligt för var och en som reser i EU att surfa på de lokala operatörernas nät utan roamingkostnader genom förslag som jag fick parlamentets stöd för, om så kallad Local Break Out, vilket gör att man slipper roama via hemmaoperatören. Men arbetet får inte stanna här. Vi måste fortsätta reformera. Vi måste fortsätta skapa möjligheter för att den europeiska telekommarknaden ska bli världens bästa bas för den nya tidens tjänster.

Denna utveckling ställer krav på den nya EU-kommissionen att fortsätta det arbete som påbörjats. Jag hoppas i dag kunna få svar av den nya kommissionären med ansvar för telekom, Andrus Ansip från Estland, om när vi kan se en gemensam inre marknad, och inte 28.

Skyhöga kostnader för konsumenterna

Det är nämligen en av de största utmaningarna: att överbrygga den nationella logik som styrt EU:s telekommarknader i decennier. En logik som fragmenterar marknader och skapar skyhöga kostnader för alla konsumenter och företag som rör sig över gränserna. Med rätt prioriteringar från den nya kommissionen och inte minst Ansip förväntar jag mig, att inom denna mandatperiod, fullfölja en inre marknad för telekom.

Men utmaningarna är många. Hur ska vi till exempel kunna förse en europeisk digital app-sektor som 2018 förväntas omsätta 63 miljarder euro med rätt kompetens och förutsättningar för att fortsätta växa i Europa? Hur förenar vi affärsmodeller som bygger på insamling av data med respekt för personlig integritet? Hur kan vi skapa en enhetlig copyrightregim som inte bryr sig om nationsgränser? Hur säkerställer vi att Internet förblir öppet och motverkar att stater i vår omvärld reglerar, censurerar och kontrollerar nätet? Hur fortsätter vi reformera för att skapa en verkligt digital inre marknad?

Många utmaningar

Utmaningarna är som sagt många men vinsterna är betydande. Vi ser framför oss att Europa kan bli den del av världen som bäst drar nytta av den produktivitetspotential som Internet medför, som är mest uppkopplad och därmed blir den största och mest dynamiska kunskapsmarknaden och som sätter sig i spetsen för utvecklingen av telekom och nya Internettjänster.

Det är fullt möjligt med en kombination av praktiska reformer och visionär syn på hur Internet kan utveckla Europa. Väldigt mycket har hänt men i en snabbt föränderlig värld måste väldigt mycket mer hända för att Europa ska bli nummer 1 i den nya tidens ekonomi. Det är nu dags att vi på allvar öppnar upp för en ny generation IT-entreprenörer som lägger grunden för nytt företagande och nya näringslivslösningar som moderniserar industri, näringsliv och offentlig sektor till top of the edge.

Gunnar Hökmark (M)

delegationsledare Moderaterna Europaparlamentet

Publicerad i GP den 6 oktober 2014