Hoppa till innehåll

Vi behöver en effektiv klimatpolitik – artikel i Vestmanlands Läns Tidning

Eftersom klimatförändringarna är globala behöver också åtgärderna vara globala. Nationellt poserande med symbolpolitiska åtgärder som subventionerade elcyklar eller straffskatt på inrikes flygresor bidrar måhända till partiers gröna framtoning, men knappast till konkreta resultat.

Inom klimatpolitiken, som i all annan politik, behöver åtgärderna vara kostnadseffektiva. Fem myror är fler än fyra elefanter, men myrorna väger betydligt mindre. Med andra ord, en miljard till subventionerade elcyklar är inte effektivt och därmed dålig klimatpolitik. I stället skulle de pengarna kunna investeras i utbyggd överföringskapacitet mellan Sverige och länderna runt Östersjön, så att den svenska fossilfria kärnkraften kan ersätta fossila energikällor i exempelvis Polen och Estland.

För att minska klimatpåverkan behöver den globala energiproduktionen bli helt fossilfri. Det är bara möjligt genom att utnyttja potentialen i kärnkraft och genom att investera i förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

De är dessa enkla sanningar som är vägen framåt för klimatpolitiken; inte de så kallade ”obekväma sanningarna”, som inte är sanningar, om att en inställd familjeresa till Kanarieöarna skulle märkbart minska de globala utsläppen. Inte ens om samtliga svenska familjer väljer att sluta flyga helt, eller om samtliga svenska flygplatser läggs ner, skulle det nämnvärt påverka de globala utsläppen. Än mindre skulle det kompensera för utsläppen från stora utsläpparländer som Kina, USA och Indien.

Flygandet i världen kommer fortsätta att öka exponentiellt, av den enkla anledningen att flyg är det snabbaste sättet att resa och i flera fall det enda sättet att resa. I takt med att fler människor får högre levnadsstandard, som ett resultat av ekonomisk utveckling, kommer fler människor att kunna resa. Det är en i grunden positiv utveckling. Den enkla sanningen är att vi behöver bekämpa utsläppen, inte människors möjligheter att resa.

Det görs genom innovation och effektiviseringar av flygmotorer och flygbränslen. Dagens flygplan är omkring 70 procent mer bränsleeffektiva än för 40 år sedan. Utvecklingen går åt rätt håll. Sveriges bidrag kan och bör vara en innovativ och växande flygindustri, som genom ny teknik kan få globala effekter.

I princip varje klimatdebatt som saknar det globala perspektivet förlorar relevans. Mycket kan göras hemmavid för en bättre miljö, i synnerhet vad gäller luftkvalitén i städer eller främjandet av en levande svensk natur, men utsläppen av växthusgaser kan bara adresseras på global nivå.

Vi behöver bygga samman Europas elmarknader så att svensk fossilfri el kan exporteras i stället för att avvecklas, främja användningen av biobränslen och ett aktivt skogsbruk, fasa ut subventioner som låser fast oss vid gamla tekniker, investera i forskning och utveckling och vi behöver säkerställa den tillväxt som är en förutsättning för att detta ska bli verkligt.

En effektiv klimatpolitik bör ta tillvara de enkla sanningarna, inte de obekväma osanningarna.